Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

16 Mayıs 2011

Oximoron Üzerine Öneriler ve Düşünceler.

Sevgili okurlarım, Cumhuriyet'te oksimoron üzerine yazdığım yazıya aldığım yanıtlar beni gerçekten çok mutlu etti.

Bu yanıtları, kendilerinden izin almadığım için, yollayanların adlarını ve soyadlarını baş harfleriyle simgeleyerek, tam metin halinde yayınlayacağım.

Ama önce terimin kullanılışı hakkında birkaç noktayı belirlemek istiyorum.

Oksimoron'u, kısaca "bir varlığı veya olayı, zıt ya da çelişik kavramlarla nitelemek" diye tanımlayabiliriz.

Edebiyatta, siyasette ve hatta günlük yaşamda çok farklı kullanımlarını görüyoruz.

İlk değinmek istediğim nokta, aslında zıt ya da çelişik kavramları bir olayı veya varlığı tanımlarken kullandığımız zaman, o olayın veya varlığın, bilinen ya da kabul edilen temel özelliğini değiştirdiğimizi vurgulamaktır.

Örneğin siyasetteki yaygın kullanımla "Liberal Faşist" veya "Faşist Liberal", genellikle kendilerine "Liberal" diyenlerin "Faşist" dayatmalarını vurgular.

Yani hem kendine özgürlükçü anlamında "Liberal" diyeceksin, hem de tek ve biricik doğruyu kendinin savunduğunu ve senden başkalarının yanlış olduğunu dayatmacı ve hatta yasakçı bir biçimde savunacaksın.

Son kitabım "İçimizdeki Zalim"de, bu kavram üzerinden bazı açıklamalar yaparken, Amerika'daki ve Türkiye'deki kullanımlarına işaret etmiş ve şöyle demiştim:

"Küresel dünyanın öncelikleri değişmiş, yeni kavram ve terimler üretilmiş, yeni akımlar, eğilimler, tanımlamalar ortaya çıkmıştır.

Bunların bir bölümü kendi içinde "oksimoron" nitelikler bile taşır; "yaşayan ölü" gibi.

Neofaşizmin ürettiği yeni terimlerden biri de böyle oksimoron nitelik taşıyan "Liberal Faşist" sıfatıdır.

"Liberal Faşist" terimini Türkiye'de köşesinde ilk kez Serdar Turgut kullandı.

Terimin orijinali Amerikalı muhafazakar bir yazar olan Jonah Goldberg tarafından yazılan bir kitapta geçiyordu.

Goldberg bu terimi Amerika'daki sol eğilimli demokratların aslında demokrat değil, Marxist kökenden gelen otoriter eğilimli kişiler olduğunu iddia etmek için kullanılmıştı.

Bu arada hemen "liberal" teriminin Amerika'da sol eğilimli demokratlar için kullanıldığını anımsatalım.

Avrupa'da ve Türkiye'de ise "liberal" sözcüğü Amerika'dakinin tersine, sağ eğilimli demokratlar için kullanılır.

Serdar Turgut, Goldberg'in bu terimini biraz farklı yorumlayarak Türkiye'ye uyarladı.

Esas olarak iddia ettiği nokta, "liberal" olduklarını öne sürenlerin aslında faşist bir biçimde herkesi kendilerine uymaya zorladığı ve hiçbir farklılığı kabul etmediğiydi.

Ben bu bölümde dünyayı artık iyice pençesine almakta olan "Neofaşist" akımı irdelemeye çalışacağım.

Ama Türkiye'de, ilk tartışmayı köşesinde başlattığı için Turgut'a gönderme yapmayı yazarlık dürüstlüğü adına uygun buldum." (ss.154-155)

Yani "Liberal Faşist" ya da "Faşist Liberal" deyimi esas olarak "Liberal" kavramı üzerinde bir değişiklik yapıyordu.

Değinmek istediğim ikinci nokta da tam burada ortaya çıkıyor:

...YAZININ DEVAMI...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional