Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

YAYINLANMIŞ KİTAPLARIN LİSTESİ

ABD'nin Siyasal İslam'la Dansı , (11. basım, 2016). Türkiye'nin Ortadoğu'da "model olma" seçeneği.

Atatürk Üzerine , (13. basım, 2017). Atatürk üzerine özgün denemeler.

Babam, Oğlum, Torunum , (10. basım, 2017). Emre Kongar'ın 100 yıllık aile öyküsü.

Ben Müsteşarken , (11. basım, 2011). Ankara'da, siyaset, bürokrasi ve sanat çevreleri.

Cavit Orhan TÜTENGİL , Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1982. Büyük Toplumbilimci Tütengil üzerine bir monografi.

Demokrasi için Manifesto, DİREN , Kırmızı Kedi Yayınevi, 2017.

Demokrasi İşçinin Ekmeğidir , Türk Harb-İş Yayınları, Ankara, 1987. İşçi Sendikalarında verilen derslerin notları.

Demokrasi ve Kültür , (8. basım, 2016). Kültür ve demokrasinin ilişkileri.

Demokrasi ve Laiklik , (11. basım, 2017). Bir "Aydınlanma" kitabı.

Demokrasi ve Vampirler , (4. basım, 2002). Türkiye'de demokrasinin yaşama düzenine nasıl müdahale ettiğine ilişkin güncel çözümleme ve yorumlar.

Demokrasimizle Yüzleşmek , (19. basım, 2008). Türkiye'deki demokratik rejimi eleştiren ve çözümler öneren bir çalışma.

Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından ATATÜRK , (19. basım, 2017). Atatürk'e, tarih ve toplumbilim kuramları açısından yeni bir bakış.

Herkesten Bir Şey Öğrendim , (ilk 7 baskı İş Bankası Yayınları, 2009), (10. Basım, 2013), (Emre Kongar Kitabı, Nehir Söyleşi, konuşan Feridun Andaç). Emre Kongar'ın yaşam öyküsü.

Hocaefendi'nin Sandukası (roman), (22. basım, 2017). Üniversitesinin ve öğrenci olaylarının hicvedildiği, Fatih Sultan Mehmet döneminde geçen bir aşk, macera ve gerilim roman. Umberto Eco'ya bir nazire.

İçimizdeki Zalim , (11. basım, 2018). Bir toplumbilimci duyarlılığıyla hem bireysel dünyamızda hem de toplumsal yaşamın derinliklerinde "zalim"in izinin sürüldüğü bir kitap.

İnsanı Yönlendirme ve Sosyal Hizmetler , (ilk baskı, Sosyal Çalışmaya Giriş, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, G-2, Ankara 1972), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, A-25, Ankara 1978.

İstanbul Halkının Günlük Yaşam Biçimi ve Tüketim Davranışları , (Taner Berksoy ile birlikte), İstanbul Ticaret Odası, İstanbul 1990.

İstanbul Tüketicisinin Perakende Alışveriş Alışkanlıkları , (Taner Berksoy ile birlikte), İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 1991.

İstanbul Halkının Yaşam Biçimi ve Sorunları , İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 1999.

İzmir'de Kentsel Aile , Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, A-3, Ankara, 1972. (Doktora tezi).

Kızlarıma Mektuplar , (73. basım, 2017). Kongar'ın, okumak için evden ayrılan ikiz kızlarına yazdığı, onlarla dertleştiği, kendisini ve erkek egemen feodal toplumu eleştirdiği mektuplar.

Konsantremi Bozma! , (4. basım, 2006). Prof. Emre Kongar, keskin gözlem gücü ve derin kültürüyle, hem "Türkiye'deki medya"nın hem de "medyatik Türkçe"nin sorunlarına eğiliyor.

Kültür ve İletişim , (Kültür Üzerine 3), Say Yayınevi, İstanbul, 1986.

Kültür Üzerine , (10. basım, 2013). Kültür üzerine temel bilgiler, denemeler, kültürümüzün kaynakları ve özellikleri.

Küresel Terör ve Türkiye , (14. basım, 2016). Prof. Emre Kongar bu yapıtında küreselleşmeyi, küreselleşen terörü ve bu ikisinin dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini irdeliyor.

12 Eylül Kültürü , (6. basım, 2012). 12 Eylül'ün kültürel açıdan eleştirisi.

Tarihimizle Yüzleşmek , (98. basım, 2017). Resmi ve gayriresmi tarihin eksiklerini, yanlışlarını irdeleyen bir çalışma.

Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği , (20. basım, 2017). Toplumsal bilimlerdeki değişme kuramlarını ele alan çalışma. (Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü.)

Trajikomik , (6. basım, 2005). Emre Kongar'ın, toplumsal sorunlarımıza ince bir mizah anlayışıyla eğildiği, hem gülümseten hem de düşündüren bir kitap.

Türk Toplumbilimcileri I, II, (4. basım, 2016). Türkiye'nin Toplumbilimcileri üzerine temel bir başvuru kitabı.

Türkiye Üzerine Araştırmalar, (2. basım, 1996). Gecekondu, aile ve kent planlaması üzerine toplumbilimsel yaklaşımlar.

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı I, II , (8. Basım, 1994). (ilk 2 baskı Cem Yayınevi 1979)

Türkiye'yi Sarsan Otuz Gün, GEZİ DİRENİŞİ , (Aykut Küçükkaya ile birlikte). Cumhuriyet Kitapları, (26. Basım, 2013)

Üniversite Üzerine , Hil Yayınevi, İstanbul 1984.

Yamyamlara Oy Yok! , (5. basım, 1999). Türkiye'de siyasal yozlaşma ve politikacıların nasıl yamyamlaştığı üzerine denemeler.

Yaşamın Anlamı , (15. basım, 2016). Yaşam, sevgi ve üretim üzerine otobiyografik denemeler.

Yazarlar, Eleştiriler, Anılar , (2. basım, 2016), Edebiyatçılarımız üzerine tanıklıklar, gözden kaçanlar.

21. Yüzyılda Türkiye , (48. basım, 2016). Türkiye'yi çözümleyen bir başyapıt. (Aydın Doğan Vakıf Ödülü.)

28 Şubat ve Demokrasi , (7. basım, 2016). 28 Şubat'ın demokrasimiz açısından ifade ettiği anlam ve Türkiye'nin demokrasi sorunları üzerine düşünceler.

Yirmibirinci Yüzyılda Dünya, Türkiye ve Kamuoyu , Simavi Yayınları, İstanbul, 1992.

Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe , (3. basım, 2003). Yozlaşan medyanın sorunları, Türkçe yanlışları ve çözüm önerileri.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional