Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

İNTERNET GAZETECİLİĞİ-KLASİK GAZETECİLİK-I

 

Televizyon ilk çıktığında radyoyu ve gazeteyi yok edeceği öne sürülmüştü.

Ama ne radyo yok oldu, ne gazete!

Şimdi İnternet çıktı.

İnternet gazeteciliğinin klasik basılı gazeteyi yok edeceği konuşuluyor.

* * *

Aslında ben de pek bilmiyorum...

Belki ilerde kağıda basılı gazete ve dergiler gerçekten de ortadan kalkabilir...

Belki de kalkmayabilir...

Ama bu konuda kesin bir yargıya varabilmek için önümüzde daha zaman olduğunu düşünüyorum...

* * *

İnternet gazeteciliği ile klasik basılı gazeteler hakkında yazı yazanlar genellikle bu iki ürün arasındaki ilişkiyi bir rekabet ilişkisi olarak ele alır...

Oysa bugünkü uygulamalara bakarsak bu ilişkinin medya kuruluşları tarafından bir rekabet ilişkisi bağlamında değil, bir ortaklık ve dayanışma çerçevesi içinde ele alındığını derhal görürüz.

Türkiye'de de dünyada da genellikle her büyük gazetenin bir İnternet sitesi vardır.

* * *

Aslında İnternet gazeteciliğinin de, basılı klasik gazetelerin de yazgılarını tüketici davranışları belirleyecek.

Tüketici davranışları açısından iki genel grup dikkati çekmekte:

Birinci grup, klasik basılı gazete okuyanlar...

Bunların genellikle İnternette dolaşmadığı varsayılır.

İkinci grup, gazeteleri İnternetten takip edenler...

Bunların da gazete almadığı düşünülür...

Türkiye'de ve dünyada bu konuda düşünen, yazı yazanlar genellikle bu iki farklı ve birbirinden soyut olarak ele alınan gruplara göre çözümleme yapar ve gelecekte ne olacağını da bu grupların nasıl değişeceği hakkındaki varsayımlarına dayarlar.

Bu konudaki genel varsayım şudur:

Zamanla İnternet kullanımı daha da yaygınlaşacak, bu da klasik gazete okurlarını eritecek ve piyasayı sadece internet kullananların talepleri belirleyecek...

Böylece basılı klasik gazeteler yok olacak...

* * *

Yukardaki gruplama ve çözümleme esas itibarıyla sağlam bir dikotomiye dayalıdır.

Ama bu dikotomik grup soyutlamasında eksik bir nokta var:

Üçüncü grup gazete okurları.

Bu grup benim gibi, haberleri, medyayı, basını, hem İnternetten hem de basılı klasik gazete ve dergilerden takip edenlerden oluşuyor.

Belki çok büyük bir grup değil...

Belki sadece bir geçiş dönemi grubu...

Belki zaman içinde eriyip yok olacak...

Belki de varlığını sürdürecek...

Ama henüz bunları bilmiyoruz.

Bildiğimiz bir şey varsa o da bu grubun hem basılı hem de elektronik medyayı izlemekte oluşu.

* * *

Tüketici davranışları açısından, bazı insanların her iki tür ürünü da talep ettiğini düşünürsek...

Üretim açısından büyük medyanın hem basılı hem de elektronik ayağı olduğunu bilirsek...

İnternet ile basılı gazete arasındaki ilişkinin rekabet değil, dayanışma olduğu gerçeğini de anımsarsak...

Soru şu oluyor:

Bu ikisi arasındaki farklar nelerdir?

Neler olmalıdır?

Her ikisi de birlikte yaşayabilir mi?

Yaşayabilirlerse hangi koşullar altında?

Haftaya bu konudaki gözlemlerimi yazacağım.

Görüş ve önerilerinizi beklerim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional