Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

"MİKRO FAŞİZM" VE ŞAHİN FİLİZ

 

Cumhuriyet okurları dikkatlidir.

Mutlaka Şahin Filiz adını anımsayacaklardır.

Bir süre önce Cumhuriyet'te "Mikro Faşizm" kavramını açıklayan bir demeci yayınlanmıştı.

Son zamanlarda Şerif Mardin'in gündeme getirdiği "Mahalle Baskısı" kavramı üzerine çok ilginç bir yorum yapmıştı.

Bu yorumunda Şahin, "Dincilik konusundaki cemaat ve tarikat baskılarını" "Mahalle Baskısı" yerine "Mikro Faşizm" diye nitelemenin daha doğru olduğunu belirtiyordu.

Şahin demecinde, siyasal dincilik adına yapılan ve İslam'a dayandırılmak istenen bu baskının aslında Mikro Faşizm olduğunu vurguluyor ve doğrudan doğruya hem küreselleşmenin etkisiyle, hem de demokrasi kavramının yozlaştırılmasıyla, toplumun faşizme kayışın bir göstergesi olduğunu anlatıyordu.

* * *

Geçen Cumartesi gecesi SKYTÜRK kanalında Enver Aysever'in "Aykırı Sorular" adlı programına davetliydim.

Konu, son kitabım "Demokrasimizle Yüzleşmek" idi.

Programa telefonla katılan ve yorum yapanlar arasında Şahin Filiz de vardı.

Filiz, kitapta uzun uzun üzerinde durduğum "Dinci Oligarşi"ye kayış süreci hakkında konuştu.

Cumhuriyet'te yayınlanan demecine daha da açıklık getirdi:

Yaptığı yorumda, İslam dinine 12.yüzyıldan sonra egemen olan mutlakçı anlayışın, dindeki bölünmeleri temsil eden mezheplere ve tarikatlara da yansıtılarak Müslümanlığın, halka ve bireylere yanlış bir biçimde aktarıldığını söyledi.

Her mezhebin, her tarikatın kendi "mutlak dogmalarını" ürettiğini, böylece dindeki mutlakçılığın, önce mezhep mutlakçılığı, sonra da tarikat mutlakçılığı haline geldiğini ve bunun da "mikro faşizme" yol açtığını belirtti.

* * *

Okurlarımızın Şahin Filiz'i daha yakından tanımasında yarar var:

Bu değerli biliminsanının adını gelecekte çok sık duyacaklarını sanıyorum.

Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Filiz, İlahiyat Fakültesi'nde İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı.

Ahlakın İnsani ve Dini Temelleri, Farabi, İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri gibi kitapları ve ayrıca çeviri eserleri var.

* * *

"Medya Notu" sütunumda zaman zaman Filiz'in yazdıklarından ve söylediklerinden alıntılar yapacağım.

Şimdilik sadece türbanı, "Mikro Faşizmin" bir simgesi olarak gördüğünü ve Kuran'da türban takmakla ilgili kesin bir hükmün bulunmadığını belirttiğini kaydetmekle yetiniyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional