Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

'CUMHURİYETİCİN' İLETİŞİM GRUBU

 

Sevgili okurlarım, 22 Temmuz seçimlerinden sonra Anadolu'nun bir büyük kentindeki bir doktorun yolladığı elektronik mektubun Aydınlanma sütunumda yayınlanmasından yola çıkılarak, demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünenler tarafından oluşturulmuş bulunan bir iletişim grubu ilginç bir biçimde gelişiyor.

İlginç dememin nedenlerini açıklamadan önce grubun yeni moderatörü Sadun Yaltırık'tan bugün gelen ve gelişmeleri açıklayan mektubun bazı bölümlerini okuyalım.

* * *
"...Geçen süre içinde üye sayımız 172'yi bulmuş durumda...

'Mevcut bir STK içinde eşgüdüm yaratma' fikrini kabul edenler de var bu 172 kişi içinde, etmeyenler de.

Kabul etmeyenler, genelde 'mevcut siyasi partilerin ve mevcut STK'ların bugüne kadar pasif, statükocu ve inandırıcılıktan uzak bir görüntü vermesi' fikrinin savunucuları olarak öne çıkmaktadır.

Bu konuyla ilgili olarak grup içinde elektronik bir anket yaptım. Sadece grubumuza üye olanların erişim hakkının bulunduğu bu ankette, şu ana kadar kullanılan 55 oyun 29'u (%52) 'mevcut bir yapı içinde eşgüdüm' lehine kullanılmış durumda...

Oluşumumuzun aynı ilde yaşayan üyelerinin topluca aynı organizasyon içinde yer alması, eşgüdümün başarısıyla doğru orantılı olacaktır...

Yeniliklerimizden bir tanesi de internet sitemiz...

www.cumhuriyeticin.com adresinde oluşturduğumuz internet sitesi, o hep sözünü ettiğimiz dip dalgasının teşekkülüne katkı sağlayacak en önemli aracımız olacak...

Internet sitemizde bir de forum bölümü bulunuyor. Bu bölüme referanslarla yeni üye kabul ediliyor ve herkes belli başlıklar altında görüşlerini beyan ediyor...

İller, bölgeler bazında toplantılarımız yapılmaya başlandı. İlk toplantılarımız Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleşti.

Toplantı tutanaklarımız, internet sitemizdeki forum bölümünde kayıt altına alınmaktadır. Yerel toplantılarda il, bölge temsilcileri seçilerek ülke toplantısının yapılması, yerel toplantılarda ortaya çıkan önerilerin temsilciler nezdinde ülke toplantısında tartışılması ve karara bağlanması şeklinde bir örgütlenme, grup genelinde kabul görmektedir..."

* * *

Bu grubun gelişmesini 'ilginç' bulmamın iki nedeni var.

Birinci neden, gelişmenin hayli hızlı olması.

Çok kısa zamanda 172 üye, bir internet sitesi, bir forum, bir dizi yüz yüze toplantılar gerçekleştirilmiş.

İkinci neden, gerçekten hiçbir anlamı olmayan bir tartışmanın başlamış olması:

'Bir sivil toplum kuruluşunun çatısı altında mı yer alalım, bağımsız mı kalalım' tartışmasının hiçbir anlamı yoktur.

Çünkü katılanların, mevcut herhangi bir örgüt içinde çalışmasına, görev ve sorumluluk almasına hiçbir engel yok.

Cumhuriyeticin grubunun işlevi önce iletişim.

Üyeler önerilerde bulunur, isteyen katılır isteyen katılmaz.

Örneğin bir yazar protesto mu edilecek, bir üye, olayı, ve önerilerini aktarır, isteyen protestoya katılır.

Örneğin bir okula yardım mı edilecek, bir üye haber verir, isteyen katkı sağlar.

Örneğin bir STK'nın bir eylemi mi var, bir üye haber verir, isteyen o eylemi destekler.

Bu öneri örnekleri istediğiniz kadar çoğaltılabilir...

Bu arada herkes, STK'lar, siyasal partiler veya başka örgütler ve ortamlar içinde istediği etkinliği sürdürür.

Konu bu denli basitken, anlamsız bir örgütlenme biçimi tartışmasının hiçbir yararı yoktur.

Bu ülkedeki demokrat insanlar zaten boş laftan, örgüt fetişizminden ve anlamsız tartışmalardan dolayı bir araya gelemediler, bölündüler, iş yapamadılar, etkisiz kaldılar.

Bırakın boş tartışmaları, hemen somut önerilerinizi ortaya koyun, kendiniz kişisel olarak eyleme geçin, grubu da haberdar edin, isteyen katılır, isteyen katılmaz.

Yoksa "Yapacak öneriniz, girişecek eyleminiz yok da onun için mi boş lafla, anlamsız örgütlenme tartışmalarıyla zaman yitiriyorsunuz?" diye sorarlar insana!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional