Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

YELDAN, URAS, CANSEN, KIZILOT

 

Sevgili okurlarım, 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde medyamızın hali içler acısı:

Bütün çok satışlı gazeteler ve bütün çok izlenen televizyonlar, inanılmaz bir biçimde, gerçekleri saptırmak bahasına iktidardaki AKP'ye müthiş bir destek veriyor.

Türkiye'de medya hiç bu denli sermayeye bağımlı, sermaye de hiç bu denli iktidara mahkum olmamıştı.

* * *

Türkiye her ne kadar azgelişmişlik çemberini hala bütünüyle kıramamışsa da, içinde çok sayıda gelişmiş kişi ve kurum var.

Medyamızda da, namuslu, bilgili, düşündüklerini açık seçik bir biçimde ifade eden pek çok yazar var.

* * *

Bugün medyadaki yüz akı yazarların sadece dördünden, bu dört yazarın, medya tarafından "uçurulan" Türkiye ekonomisi hakkında yazdıklarından söz edeceğim.

Cumhuriyet'in değerli yazarı genç ve parlak biliminsanı Erinç Yeldan.

Milliyet'in değerli ve renkli yazarı eski Planlamacı Güngör Uras.

Hürriyet'in işletme ve ekonomi bilgesi, serbest piyasa uzmanı Ege Cansen.

Hürriyet'in maliye ve ekonomi uzmanı, sadece çarpıcı bilgilerle değil, aynı zamanda esprileriyle de okurun ilgisini canlı tutan Şükrü Kızılot.

Bu dört yazarın söyledikleri, sadece ekonomimizin içler acısı halini değil, aynı zamanda çok satışlı medyanın neden iktidara büyük bir destek verdiğini de açıklıyor.

* * *

Bakın bu dört yazar, medya tarafından "uçurulan" Türkiye ekonomisi için esas olarak neler diyor:

(Pek çok yazılarında savundukları görüşleri kendimce özetliyorum. Hatam varsa, sütunum büyük saygı duyduğum bu yazarlara açıktır.)

Güngör Uras:

Hesapsız kitapsız özelleştirmeler sonunda, Türklerin elinde tuvalet işletmeciliği bile kalmayacak, ancak yabancıların işlettiği tuvaletlerde (o da, iş bulabilirsek) ücretli bekçilik yapabileceğiz.

Ege Cansen:

Yüksek faiz, ucuz döviz politikası ekonominin altını oyuyor, üretim ve üretim verimliliği bir türlü ekonominin kendi kendini besleyen bir büyümeye ve istikrara kavuşmasına izin vermiyor.

Şükrü Kızılot:

AKP'nin dört buçuk yıllık iktidarı döneminde toplam borç 187 milyar dolar artarak, 221 milyar dolardan, 408 milyar dolara ulaştı. Borç oranı artışı yüzde 85. Neredeyse, bütün Cumhuriyet dönemi borçlarına eşit.

Toplamı dört yılda 129,7 milyar dolardan 213,4 milyar dolara çıkan dış borcun yüzde 59'u özel sektörün. Ani bir kur artışı bütün özel sektörü krize sokabilir. (Şimdi anladınız mı medya niye AKP'yi uçuruyor.)

Erinç Yeldan:

AKP dönemindeki ekonominin en önemli belirleyicisi dış borçlanmadır. AKP, hemen hemen bütünüyle dış borçlanmaya dayalı bir ekonomik politika izlemekte, bunun bedelini de dışarıya kaynak transferi yaparak, (yani Türkiye'nin zenginliklerini dışarı aktararak) ödemektedir.

AKP döneminde Türkiye'ye 87,2 milyar dolar dış borç yaratan yabancı sermaye girişi gerçekleşmiştir. Türkiye bunun karşılığında dışarıya 54,2 milyar dolar net kaynak (milli servet) aktarmıştır.

Bu kaynak transferi esas olarak emekçi sınıfların sömürülmesiyle finanse edilmiştir.

* * *

İşte AKP iktidarının ekonomik başarısı!

Yok olan bir ulusal ekonomi.

Ezilen emekçi sınıflar.

Döviz kuruna bağımlı bir özel teşebbüs.

Yoksullaştırdığı halka kömür ve erzak dağıtarak oy isteyen bir iktidar.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional