Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

YARIŞMALAR NE İFADE EDİYOR?

 

Amerikan televizyonlarından ithal yarışma programları bütün kanalları işgal etmiş durumda.

Önce ses ve müzik, derken dans, dansın çeşitli türleri, derken buz pateni...

İzleyiciler oy veriyor, kazananlar büyük ödüller alıyor.

Artık ne zaman televizyonu açsınız bir yarışma programı ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

* * *

İşin ilginç yanı, yarışma programı diye, yarışma konusundaki gösteri yerine, jüri üyelerinin kendi aralarında veya yarışmacılarla olan konuşmaları hakim bütün programlara.

Sanki bir hüner veya sanat gösterisi programı değil de sunucunun ya da jüri üyelerinin konuşma programını izliyorsunuz...

* * *

Türkiye'deki programlarda da, Batı'dakiler gibi genellikle alt gelir ve kültür grubundan, kentin varoşlarından, yani gecekondu bölgelerinden gelen gençler yarışıyor.

Tabii, asıl yarışma programı mantığını derhal tüketen ve yozlaştıran televizyon kanallarının, ünlülere dayalı olarak tezgahladığı yeni programlar bu yapının dışında.

* * *

Bu programlara katılımcı olarak seçilmek, yoksulluğun, eğitimsizliğin karanlık yazgısını yırtmak için yeterli.

Birinci olmak gerekmiyor.

Programa katılanlara sağlanan olanaklar, ekranların getirdiği yeni açılımlar birkaç gencin yaşamını tümden etkiliyor.

Hele bir de birinci olursanız artık sizin için yok yok...

Bütün geleceğiniz artık değişmiştir...

* * *

Bu yarışma programları bu niteliği ile bir nevi milli piyango özelliği taşıyor:

Bireyin başına konan talih kuşu, onun tüm yazgısını değiştiriyor.

Sanıyorum bu programların büyük ilgi çekmesinin nedeni, bir yandan düşük gelir ve kültür düzeyindeki gençler için köşe dönme olanaklarını sergilemesi, öte yandan izleyiciye oy verdirerek, karşılıklı etkileşime (interaktif izlemeye) izin veren bir yapıda olması.

* * *

İnsanların özellikle de gençlerin sanatsal becerileri yoluyla sınıf atlamaları ve toplumda yükselmeleri olanağı çok güzel bir toplumsal özellik.

Bu özelliği vurgulaması ve geliştirmesi bakımından bu programları olumlu buluyorum.

Sanatsal gösteri yerine gereksiz konuşmalarla harcanan zamanı kötü kullanılmış sayıyorum.

İzleyicilerin oy vermesi hem olumlu hem olumsuz yönleri olan ve çok tartışılması gereken bir nokta.

Bu programlara katılan gençlerin nasıl seçildikleri sorusu ise konunun esasını oluşturan bir bilinmeyen!

Dilerim bu seçimlerde gerçekten hüner, beceri ve sanatsal yetenek rol oynuyordur.

Tabii telefon operatörlerinin kârları da ayrı bir konu.

Bu yarışma programları hakkında değerli okurlarım ne düşünüyor acaba, doğrusu gerçekten merak ediyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional