Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

KÖŞE YAZARLIĞI VE ROL MODELLİĞİ

 

Sevgili okurlarım, bireyi toplumla bütünleştiren, ona bilinçli vatandaşlık, onurlu bir kişilik ve sağlam bir karakter veren sürece toplumsallaştırma diyoruz.

Toplumsallaştırma, çocuğa toplumsal değer ve kuralların aktarılması anlamını taşır.

* * *

Toplumsallaştırmanın temel kurumları aile, arkadaş grupları, okul, medya ve iş yeri olarak beş ana grupta toplanır.

Birey bu kurumlar aracılığı ile, kimi zaman bu kurumların içinde yaşayarak, toplumun değerlerini ve kurallarını öğrenir.

Bireyin yaşam çizgisi açısından devreye ilk aile girer.

En etkili olması beklenen, çünkü çok sistematik ve bilinçli bir biçimde düzenlenmiş olan kurum ise okuldur.

Türkiye'de dinci iktidarların eğitim üzerinde durmalarının en önemli nedeni, yarının toplumunu oluştururken, bu toplumun, çağdaş laik ve demokratik değerler üzerine değil, dini değerler üzerinde kurulmasını sağlamaktır.

Siyaset ve eğitim ilişkileri çok önemlidir; ama bugün eğitim süreci ve okul üzerinde değil medya üzerinde durmak istiyorum, çünkü son günlerde bazı medya yıldızları arasındaki kavga sütunlardan kafelere taştı ve çok çirkinleşti.

* * *

Bireyleri, onlara öğretilmeye çalışılan toplumun değer ve kurallarına uymaya zorlayan veya özendiren bir takım güç kaynakları vardır.

Bu güç kaynaklarının başında meşru otorite gelir.

Toplumun koyduğu kurallar çerçevesinde, yasalara aykırı davranırsanız, bu meşru otorite sizi cezalandırır, örneğin hapse atar.

Tabii bireylerin tutum ve davranışları sadece ceza ile değil, ödül yoluyla da biçimlendirilir:

Örneğin, öğretmenler, çalışkan ve başarılı öğrenciyi yüksek not vermek suretiyle ödüllendirir.

Meşru otoritenin kullandığı ödül ve ceza yöntemi dışında, bireyleri derinden etkileyen bir toplumsal güç daha vardır:

Özdeşim ya da cazibe.

* * *

Bireyler, beğendikleri kişileri örnek alırlar.

Onların cazibesine kapılırlar.

Onlara benzemek isterler.

Onları taklit ederler.

Kendilerini onlarla özdeşleştirirler.

Biz işte bu eğilime özdeşim veya cazibe diyoruz.

* * *

Toplumda özdeşim veya cazibe gücüne sahip olan kişilere örnekler olarak genellikle film yıldızları, futbol oyuncuları, ünlü biliminsanları akla gelir.

Daha doğrusu gelirdi.

Şimdi günümüzde her şeyi denetleyen medya sayesinde bir de medya yıldızları çıktı ortaya.

Bu medya yıldızlarının bir bölümü sadece yazılı basında köşe yazarı kimliğiyle parladı...

Bir bölümü ise ekranlarda eğlence veya konuşma programlarında televizyon yıldızı olarak...

Bir de hem köşe yazarı hem de televizyon yıldızı olanlar var ki en etkilileri bunlar.

Günümüzde medya, büyük sermayenin denetiminde olduğu için, bir holdingin desteğini arkasına alan köşe yazarı, aynı holdingin televizyonunda da yıldız oluyor; ya da tersi, ekranda yıldız olan bir kişi, bir süre sonra holdingin gazetesinde köşe yazarlığına da başlıyor.

Son zamanlarda toplumun en etkili rol modelleri bunlar.

Toplumsallaşma süreci devam eden çocuklar ve gençler daha çok, toplumsallaşma süreçleri hemen hemen tamamlanmış olan erişkinler ve yaşlılar daha az etkilenerek bunları izliyor, bunlara özeniyor, bunları taklit ediyor.

* * *

Bu durum, köşe yazarlarına, hele hele televizyonda program da yapan ve ünlü olanlara, toplumun rol modeli olarak büyük sorumluluklar yüklüyor.

Dilerim herkes bu bilinçle davranır ve hem toplumu hem de kendisini çağ gerisi tutum ve davranışlardan sakınır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional