Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

İKTİDAR, MEDYA , CUMHURBAŞKANI VE HUKUK

 

Bir iktidar:

Totaliter bir dinci siyaset anlayışından gelmiş.

"Değiştim" demiş.

Gerek hükümet icraatında, gerek yerel yönetimlerde insanları din, dil, ırk farkı olmaksızın eşit sayan demokratik ve laik görüşlere karşı sayısız uygulama yapmış; "Değiştim" iddialarına karşı temelde "değişmediğini" göstermiş.

Demokrasiden yana olduğunu söylemiş, medya özgürlüğüne inandığını belirtmiş, fırsat bulunca medyayı en haksız, en ağır cezalarla karşı karşıya bırakan hükümleri Terörle Mücadele Yasası'nın içine sıkıştırıvermiş.

Esas sorunu, rejimin temel özellikleri olan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti kavramlarıyla.

Laikliği, kendi inancının egemenliği olarak algılıyor.

Demokratikliği, kendi varlığına ve kararlarının meşruiyetine destek verdiği ölçüde benimsiyor.

Sosyal Devleti, tümüyle IMF'nin merhametine bırakmış, yani terk etmiş.

Hukuk Devletini ise kendi uygulamalarının ve hukuksuzluklarının kılıfı olduğu ölçüde geçerli sayıyor, yoksa çoktan rafa kaldırmış.

* * *

Bir medya:

Holdinglerle dinci gruplar arasında sıkışmış.

Zaman zaman gerçekten bireylerin haysiyetlerine en ağır ve en haksız saldırılarda bulunmuş.

Ekonomik çıkarları için politikacılarla işbirliği yapmış, kamuoyunu kendi çıkarları doğrultusunda, gerçekleri saptırarak biçimlendirmeye çalışmış.

Sabıkalı.

Şu anda, satış fiyatının iki-üç katına mal ettiği gazeteleri zararına satmakta ısrarlı.

Büyük bir çelişki içinde:

Bir yandan mali ve ekonomik bakımdan iktidara bağımlı, öte yandan, temel işlevi olan kamuoyunu aydınlatma görevini asgari koşullarda da olsa yerine getirmeye çalışıyor, yoksa yaşamını sürdürmesine olanak yok.

* * *

Bir Cumhurbaşkanı:

Rejimin temel özellikleri olan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti ilkesini, (ve tabii medyanın temel hak ve özgürlüklerini) iktidara karşı ve iktidara karşın korumaya kararlı.

Bunun için yemin etmiş.

Zaten hukukçu yaşamı da bu temel ilke üzerine kurulu.

"Üçüncü Adam mı", "Onuncu Cumhurbaşkanı mı" tartışmalarına İlhan Selçuk noktayı koymuş:

"Adam gibi bir Cumhurbaşkanı".

* * *

Hukuk rezaleti bir yasa maddesi:

İktidarın yeni kabul ettiği Terörle Mücadele Yasası'na göre "Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan (dikkat: etmiş değil, etmemiş olan) sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da bin günden on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur."

Yani suçu olmayana da ceza veriliyor.

Yeni yasada temel hak ve özgürlüklere aykırı daha başka maddeler de var; ama en çarpıcısı bu.

* * *

Cumhurbaşkanı, yeni yasanın bu maddelerine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

"Adam gibi bir Cumhurbaşkanı", iktidara karşı ve iktidara karşın, rejimi (ve tabii medyayı da) korumaya çalışıyor.

"Çankaya'da iyi ki Ahmet Necdet Sezer var" diyorum.

Onun yerine bugünkü iktidarın başı gelirse rejim ve devlet ne olur, onu düşünmek bile istemiyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional