Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

HAKEM, HAKİM, CUMHURBAŞKANI VE TARAFSIZLIK

 

"Hakem, takımlar arasında o denli tarafsızdı ki, Galatasaray'ın attığı golü saymadı, çünkü sayarsa, Galatasaray galip gelecek ve hakemin tarafsızlığı Galatasaray lehine bozulmuş olacaktı."

* * *

"Hakim, davalı ve davacı arasında o denli tarafsızdı ki, borçlunun, gerçek olduğu anlaşılan borcunu ödemesine hükmetmedi, çünkü böyle bir hüküm vermesi tarafsızlığını alacaklıdan yana bozması anlamını taşıyacaktı."

* * *
"Cumhurbaşkanı tarafsız olduğu için iktidarın yolladığı her kararnameyi ve Meclis'in yolladığı her yasayı onaylamalıdır, çünkü bunları reddettiği takdirde iktidar partisine karşı muhalefet etmiş, adeta bir muhalefet partisi gibi davranmış olur."

* * *

Yukardaki örnekler ne kadar mantık dışı değil mi!

Çünkü hakem, takımlar arasında tarafsızdır ama kurallardan yanadır.

Çünkü hakim, davalı ve davacı taraflar karşısında tarafsızdır ama yasalardan yanadır.

Çünkü Cumhurbaşkanı siyasal partiler arasında tarafsızdır ama, Anayasa'dan ve devlet organlarının uyumlu işleyişinden yanadır.

* * *

10 Mayıs 2006 tarihli Radikal'deki sütununda, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan, bana atfen Mehmet Barlas'la yaptığımız NTV'deki Yorum Farkı programında "Cumhurbaşkanı taraf değil, hakemdir" dediğimi yazdı ve Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisinin buna aykırı konuştuğunu belirtti.

Bunun kanıtı olarak da Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından (aşağıda bir bölümünü aldığım) bir paragrafı alıntıladı:

"Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa uygulamasını gözetme görev ve yetkisi ile, ant içtiği öğeler birlikte değerlendirildiğinde, yansızlığının siyasal yansızlık olduğu, Atatürk ilke ve devrimleri ile laik Cumhuriyet söz konusu edildiğinde bu değerlerden yana tutum takınmak zorunda olduğu görülecektir."

Berkan'ın "Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi taraf olduğunu açıkladı" biçimindeki yazısı, Yorum Farkı programında Barlas'ın da sürekli dile getirdiği, "Cumhurbaşkanı iktidar karşısında taraf gibi davranıyor" biçimindeki saptırmanın esasını oluşturuyor.

Nitekim, Berkan'ın bana atfen (doğru olarak) yazdığı cümleyi, bu saptırmayı düzeltmek için kullanmıştım.

Medyamız, Cumhurbaşkanı'nın nerede tarafsız nerede taraflı olduğunu birbirine karıştırarak, onun demokratik ve laik sosyal hukuk devletinden yana olan davranışlarını, partiler karşısındaki siyasal tarafsızlığını bozuyormuş gibi göstermeye çabalıyor.

Cumhurbaşkanı'nın siyasal tarafsızlığı onun Anayasa'nın koruduğu demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinden yana, taraf olma özelliğini engellemez.

Tam tersine bu taraflılığı, aynen hakimlerin yasalardan ve hakemlerin kurallardan yana aldıkları tavır gibi, onun siyasal partiler ile devlet arasındaki hakemliğinin temelini oluşturur.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional