Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

"DELİK" DEĞİL "KANALİZASYON"

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu, Amerikalılara "Başbakanı kullanın" dedi mi, demedi mi?

Medyaya bakarsanız, dedi.

AKP yetkililerine, örneğin Zapsu ile birlikte toplantıya katılan Şaban Dişli'ye bakarsanız, demedi, "Onun kredibilitesini kullanın" dedi.

Milliyet gazetesi olayın üstüne gitti ve Washington muhabiri Yasemin Çongar'ın toplantıda aldığı ses kaydını çözerek 12 Nisan tarihinde konuşmanın İngilizce aslını ve Türkçe çevirisini yayınladı.

Ses kaydı şöyle:

"This man is an honest man. And he has his own beliefs and he is true to his beliefs. Please try to... I'd say 'exploit' is a bad word, but kullanmak or use... (Zapsu burada Türkçe kullanmak sözcüğünü telaffuz ediyor ve İngilizce nasıl denir anlamında dinleyicilere bakıyor ve bir Türk dinleyicinin hatırlatması üzerine sözlerine devam ediyor) take advantage of this man. Because this person has so much credibility, because of his own beliefs in the Muslim world and he believes in the Western style democracy. I think instead of pushing him down, putting him to the drain, use... Here and in Europe you should take advantage of that. This is my offer."

Bu konuşma son derece kötü bir dille adeta "Tarzan İngilizcesi" ile yapılmış.

Tabii herkes İngilizce'yi iyi bilmek, mükemmel konuşmak zorunda değil.

Ama buradaki sorun, İngilizce bilgisi bile çok sınırlı olan bir "danışmanın" Amerikalılarla "arayı düzeltmek" için oralara yollanmış olması.

Neyse, Milliyet büyük bir iyi niyetle, nasıl söylediğine bakmaksızın, ne kastettiğini tahmin ederek bu metni Türkçe'ye şöyle çevirmiş:

"Bu adam dürüst bir adam. Kendi inançlarına sahip ve bu inançlarında samimi. Lütfen şunu yapmaya çalışın... 'Sömürmek' kötü bir kelime, ama kullanmak... (Müdahale sonrası devam ediyor) Bu adamdan yararlanın. Çünkü bu kişinin çok itibarı var, hem kendi inançları nedeniyle Müslüman dünyasında, hem de Batı tipi demokrasiye inanıyor. Bence onu devirmeye çalışmak, delikten aşağı koymak yerine onu kullanın... Burada ve Avrupa'da bundan yararlanmalısınız. Teklifim budur."

Ben de esas olarak Zapsu'nun bu Türkçe metindeki ifadeleri kastettiği kanısındayım.

Ama bakın, iyi bilmeden kullandığı İngilizce ne gibi sorunlar doğurmuş aslında:

"Kullanmak"tan önce söylediği sözcük "exploit" doğrudan doğruya "istismar, sömürü" anlamını taşıyor.

Hadi bunu geçelim, çünkü kendisi bunun "kötü" bir sözcük olduğunu söylüyor ve "kullanmak" sözcüğünü hem de Türkçe olarak telaffuz ediyor, sonra da İngilizce'de "kullanmak" anlamına gelen "use" ile devam ediyor.

Hemen arkasından söylediği, "Take advantage of this man" cümlesi ne yazık ki Milliyet'in iyi niyetle çevirdiği biçimde "Bu adamdan yararlanın" anlamını taşımıyor İngilizce'de.

Resmen "Bu adamın zaaflarından istifade edin" demek.

Daha da önemlisi "putting him to the drain" (çok kötü bir İngilizce ile ifade edilmiş olmasına karşın) yine Milliyet'in iyi niyetli çevirisinde belirtildiği gibi "delikten aşağı koymak" demek değil.

"Drain" ne yazık ki "delik" değil, "kirli suların akıtıldığı boru sistemi" demek, yani "kanalizasyon" anlamına geliyor.

Genellikle "down to the drain" biçimde kullanılan bu deyim, "boşa gitmek" "heba etmek veya olmak" anlamına gelir, yani bu konuşmada yeri yoktur, ama Zapsu bu deyimi muhtemelen, yanlış olarak "Bu adamı harcamayın" anlamında kullanmıştır.

Neyse, bütün iyi niyetimizle baktığımızda bile, Zapsu'nun amacının "Bu adamı harcamayın, kullanın" mesajını vermek olduğu açıktır.

Üstelik bu haysiyet kırıcı mesajı, bir sürü gaf yaparak ve çam devirerek vermiştir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional