Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

ONUR ÖYMEN'DEN "ULUSAL ÇIKARLAR"

 

Değerli okurlarım bu sütunda zaman zaman önemli kitapları irdelediğimi bilirler.

Bugün, son zamanlarda yayınlanan çok değerli bir yapıtı ele almak istiyorum.

Sözünü ettiğim yapıt, Onur Öymen'in son kitabı; Ulusal Çıkarlar adını taşıyor.

Alt başlığı "Küreselleşme Çağında Ulus-Devleti Korumak".

Aslında bu yapıt Öymen'in dördüncü kitabı.

Daha önce, her biri bir hazine değerinde olan Türkiye'nin Gücü, Geleceği Yakalamak ve Silahsız Savaş adlı üç kitabı yayınlanmıştı.

Öymen bu yapıtında, küreselleşmenin ulus-devleti öldürdüğünü öne süren tezin yanlışlığını, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlıyor.

Bununla da yetinmiyor, ulus-devlet kavramının tarihsel gelişimini irdeleyerek, günümüzde de bu devletin niçin ve nasıl varlığını sürdürdüğünü anlatıyor.

Öymen emekli bir büyükelçi.

Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Ama zamanını, kısır siyasal çatışmalarla harcamak yerine hem Türkiye'nin AB üyeliği sürecine anlamlı eleştiriler ve katkılar yaparak hem de yazarak değerlendiriyor.

Daha önce yazdığı kitaplarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Yeni Dünya Düzeni yani Küreselleşme dönemindeki sorunlarına ışık tutmuş, pek çok cahilin veya kötü niyetlinin çağdaşlık(!) demokratlık(!) ve değişimcilik(!) adı altında ileri sürdükleri hem yanlış hem de çağdaşlığa, demokratlığa, değişimciliğe, ve tabii ulusal çıkarlarımıza aykırı olan tezleri çürütmüştü.

Bu yeni yapıtında Öymen, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere büyük devletlerin kendi ulusal çıkarlarını nasıl titizlikle koruduklarını, tarihi perspektif içinde, örneklerle anlatıyor.

Bununla da yetinmeyen yazar, daha sonra, devletlerin ulusal çıkarlarının temelinde yatan ekonomik menfaatleri açıklıyor.

Hem dünyadan hem de Türkiye'den tarihsel ve güncel olarak verdiği örneklerle, ulusal çıkarlar konusundaki sahtekarlıklara, çifte standartlara işaret ediyor.

Kitabın çok önemli bir özelliği de bu tezlerini destelemek için kullandığı sayılar.

Öymen öyle tablolar yayınlamış ki, ulus-devlet ve ulusal çıkarlar gibi kavramlar hakkındaki her türlü çarpıtmayı, çifte standardı hemen görüyor ve algılıyor okur.

Türkiye'nin ulusal çıkarlarının, başka ülkelerin ulusal çıkarları adına reddedildiği, başka ulus devletlerin varlıkları ve menfaatleri adına Türkiye'nin ulus-devlet yapısının yadsındığı günümüzde bütün ikiyüzlülerin maskesini düşüren bir kitap.

Günümüzü, günümüz dünyasını ve ülkemizin bu dünyada karşı karşıya olduğu sorunları irdelemek isteyen, "ulusal değerlerden" yana olan bütün yurtseverlerin okuması gereken bir yapıt.

Atatürk'ü andığımız bir 10 Kasım gününde, sizlere böyle bir kitabı tanıtma olanağına sahip olduğum için mutluyum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional