Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

TAŞINMA VE ALİ SİRMEN'İN YAZISI

 

Sevgili okurlarım, Cumhuriyet çalışanları, başta bilgisayar servisi ve yazıişleri olmak kaydıyla, bir mucizeyi daha gerçekleştirdi ve gazeteyi 81 yıldır yayınlandığı Cağaloğlu'ndaki Pembe Konak mekânından, Şişli'deki yeni binasına, üretimi hiç aksatmadan ve başka bir yerden teknik yardım almadan bir gecede taşıdı.

Bir gazetenin hazırlanma ve basılma sürecinin gerektirdiği karmaşık elektronik altyapıyı bilenler, bu olayı niçin mucize diye nitelediğimi derhal anlayacaklardır.

Cumhuriyet şimdi, yeni yerinin ve bu başarısının da getirdiği ivme ile, çağdaş ufuklara doğru daha kararlı ve daha dinamik bir yapı ile yönelmiş durumda.

Bugün sizlerle paylaşmak istediğim ikinci husus Ali Sirmen'in 14 Ekim 2005 Cuma günü gazetemizde yazdığı yazının güzelliği ve önemi.

Sirmen'in yazısı "Mondros'un İmzalanması ve Yanlış Algılanması" başlığını taşıyor.

Sirmen, çok zekice yazılmış olan bu makalesinde 17 Aralık 2004 ve 3 Ekim 2005'te AB ile imzalanan anlaşmaları yani medyada kısaca "Müzakere Çerçeve Belgesi" denilen metin üzerinde varılan mutabakatı ve bu olay hakkında yapılan yorumları, Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlılar açısından sonlandıran Mondros silah bırakma sözleşmesi ve bu sözleşme hakkında yapılan yorumlarla karşılaştırıyor.

Sirmen AB ile varılan mutabakat hakkındaki yorumları okuduğunda zaman zaman güldüğünü belirterek, "Acaba, diyorum, tarihimizi bilsek, günümüze daha mı sağlıklı bakardık?" sorusuyla başladığı yazısına, Mondros'a giden Bahriye Nazırı Rauf Bey'e (Orbay), Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin verdiği talimatı özetlemekle devam ediyor.

Bu talimata göre, taraflar sözleşmenin imzalandığı tarihte bulundukları sınırları koruyacaklar, ülke içindeki güvenliğin sağlanması Osmanlıların sorumluluğunda olacak ve dış güçler hükümetin işlerine karışmayacak, ulusal onuru kıracak hiçbir öneri kabul edilmeyecek, Boğazlar Yunan gemileri hariç, öteki ülkelerin savaş ve ticaret gemilerine açık tutulacak, Osmanlı ordusu iç güvenliği sağlamaya yeterli olan sayıya indirilecek ve yabancılar ülkelerine geri gönderilecek, Alman yardımı kesileceği için, galip devletler, Osmanlı'ya mali yardımda bulunacak.

Sirmen bundan sonra, Osmanlı heyetinin Mondros'a varması ve İngilizlerle müzakerelere başlaması üzerine, beslenen bütün umutların sona erdiğini değerli bilim insanı Prof. Şerafettin Turan'ın Türk Devrim Tarihi adlı yapıtından yaptığı alıntılarla açıklıyor.

Bu durumu gören Rauf Bey'in İstanbul Hükümeti'ne, müzakerelerin daha ikinci gününde "durumun elem verici olduğunu" ve "İngilizlerin tartışmayı kabul etmediğini" bildirdiğini anlatıyor.

Sonunda İngiliz Amiral Calthrope'un dayatmasıyla, Rauf Bey, Hükümetin yetki belgesi bile henüz eline ulaşmadan son derece ağır koşulları içeren sözleşmeyi imzalar.

Bilindiği gibi bu sözleme üzerine, başta İstanbul olmak üzere Osmanlı toprakları işgal edilmiş, sonunda da İmparatorluğu ortadan kaldıran Sevr Antlaşması imzalanmıştır.

Sirmen işte bu noktada çok çarpıcı bir iş yaparak Osmanlı'yı ortadan kaldıran süreci başlatan bu sözleşmenin kamuoyuna Rauf Bey tarafından nasıl aktarıldığını anlatıyor.

Rauf Bey, Ankara'da Yunus Nadi'nin, Cumhuriyet gazetesinden önce çıkardığı Yeni Gün gazetesinde 2 Kasım günü yayınlanan demecinde, imzaladığı sözleşme ile "devletin bağımsızlığının ve saltanat hukukunun bütünüyle korunduğunu" söyler.

İyimserliğinin nedenleri sorulunca da "İngilizlerin Türklüğün yok edilmesi amacını taşımadıklarını anladığını, memleketin işgal altına alınmayacağını gördüğünü" belirtir.

Değerli okurlarım, Sirmen'in bu yazısını kesip saklayın.

Unutmayın, dün "güncel" olan bugün "tarih", bugün "güncel" olan, yarın "tarihtir".

Tarihi bilmeyen bugünü anlayamaz, bugünü anlayamayan yarını göremez.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional