Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

CUMHURİYET'E SALDIRILAR NEDEN ARTTI?

 

Sevgili okurlarım, başlıkta söz konusu olan Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti değil, gazeteniz Cumhuriyet.

Gerçi son günlerde Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan saldırılar da arttı ama, benim bugün değinmek istediğim konu gazeteniz Cumhuriyet'e karşı olan saldırıların neden arttığı.

Bir defa hemen belirtmeliyim adı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından koyulan Cumhuriyet gazetesinin, Türkiye Cumhuriyeti ile yazgı birliği vardır:

Türkiye Cumhuriyeti'nin "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" kimliğine saldırmak isteyenler, onu Atatürk'ün çağdaş ve aydınlanmacı kimliğinden saptırmak isteyenler, hedefleri arasına öncelikle gazeteniz Cumhuriyeti de koyarlar.

Çünkü Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden, Atatürk Devrimlerinin, çağdaşlık, aydınlanmacılık, demokratiklik ve laiklik ilkelerinin yılmaz savunucusudur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslar arası arenadaki bağımsızlığına ve gücüne karşı olanlar, İslam Dünyası'ndaki tek ve biricik laik ve demokratik devlet yapısına sahip olmasının getirdiği öncülük işlevinden rahatsız olanlar, mevcut "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" yapısını, dinci ya da etnikçi (ırkçı) çizgide değiştirmek isteyenler, öncelikle Cumhuriyet gazetesine de saldırırlar.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti'ne güçleri yetmeyenler, onun varlığını ve değerlerini savunan gazeteye saldırarak kendilerini tatmin ederler.

Bugünlerde gerek dünya konjonktürü, yani hem Avrupa Birliği'nin hem de Irak'ta komşumuz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik planları, gerek içteki siyasetin sol yelpazesindeki boşluğun yarattığı iktidar sorunu, gerekse dış güçler tarafında da desteklenen dinci ve ayrılıkçı ırkçı akımlar Türkiye'yi yeniden varlık ve rejim sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır:

"Endüstri Devrimi"ni arkada bırakarak, "Küreselleşme" süreci ile "Bilişim Devrimi" aşamasına geçen dünyada, Türkiye'nin yeri, rolü ve rejimi yeniden tartışma konusu olmaktadır.

İşte dünyanın bu değişme ve yeniden yapılanma döneminde, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve çağdaş değerlerine yönelik hırslar ve saldırılar arttıkça, gazeteniz Cumhuriyet de bunlardan payına düşeni almakta, durduk yerde tartışmaların, polemiklerin, saldırıların konusu olmaktadır.

Bu, olayın makro plandaki çözümlemesi.

İşin bir de mikro plandaki, Cumhuriyet'in satışlarının artması ile ilgili yönü var.

Gazeteniz Cumhuriyet, 2001 yılından beri sürekli ve tutarlı bir tiraj artışı yakalamış durumda.

2001 yılında otuz beş binlerde gezinen satış sayıları, zaman içinde yavaş yavaş ama istikrarlı bir biçimde kırklara, kırk beşlere, ellilere, elli beşlere yükseldi ve nihayet altmışlara varıyor.

Bu tiraj artışını hiç kuşkusuz, Cumhuriyet'in ülke ve dünya olaylarını doğru değerlendirmesi, bu değerlendirmeleri okurlara başarılı bir biçimde aktarması ve iyi habercilik yapması kadar, siz okurların bize olan güvenine borçlu olduğumuzu biliyoruz.

Sizin bu güveniniz sürdüğü sürece, tiraj artışımızın devam edeceğine, Cumhuriyet'in, bütün saldırılara karşın, güçlenerek büyüyeceğine inanıyoruz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional