Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

AKP MEDYAYA KARŞI

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Türkiye Gazeteciler Konferansı 10-12 Ocak 2005 tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi'nde toplandı.

Katılımcılar medyanın güncel ve yapısal sorunlarını tartıştılar.

Tartışmalardan çıkan sonuç bugünkü AKP iktidarının yaptığı yasal düzenlemelerin medya için büyük tehlikeler taşıdığı konusunda yoğunlaştı.

Tabii katılımcılar, AKP iktidarının uygulamaları yanında medyanın yapısal sorunlarını da dile getirdiler.

Bu konferansın sonuç bildirgesi şöyle:

 1. Gazetecilerin kendi mesleklerine sahip çıkması ve mesleğin etik kurallarının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaları gerekmektedir.
   
 2. Türk hukuk sisteminde iletişim dünyasını düzenleyen çeşitli yasalar arasında dağınıklık ve farklılık bulunmaktadır. Bu farklılıkların giderilmesi ve yasal düzenlemelerde bütünsellik sağlanmalıdır.
   
 3. Başta Anayasa olmak üzere Basın Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi çeşitli yasalarda yer alan, halkın bilgi edinmesini, basın özgürlüğünü ve gerçekleri öğrenme hakkını kısıtlayan maddelerin kaldırılması gerekmektedir.
   
 4. AB ile uyum yasaları çerçevesinde düzenlenen ancak eski yasal hükümlerin bile gerisinde hükümler içeren yeni Basın Kanunu ve 2005 yılında yürürlüğe girecek olan Yeni Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndaki, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ve gazetecilerin çalışma alanını daraltan maddeler biran önce değiştirilmelidir.
   
 5. Öldürücü nitelikteki ve yayın özgürlüğünü tehdit eden ağır para cezaları kaldırılmalıdır.
   
 6. Tüm dünya iletişim araçlarını denetleyen 10 büyük sermaye grubunun Türk medya sektöründe hakim hale gelme isteklerinin önüne geçilmelidir.
   
 7. Medya siyaset ilişkisi kesinlikle gazetecilik etik değerleri çerçevesinde yürütülmeli, gazetecilik başka alanların ele geçirilmesinin bir aracı ve silahı olarak kullanılmamalıdır.
   
 8. Medyanın mülkiyet yapısı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önüne geçecek yapılardan arındırılmalıdır.
   
 9. Radyo ve TV'lerin frekans dağılımı biran önce yapılmalı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu daha demokratik bir yapıya kavuşturulmalı, kurulu iktidarın baskısı altına alacak düzenlemelere imkan tanınmamalıdır.
   
 10. Yerel medyanın güçlendirilmesi ve yerel yöneticilerin baskı ve keyfi uygulamalarından uzak tutulması için önlem alınmalıdır.
   
 11. AB uyum süreci içinde medya sahipleri ve medya çalışanlarının AB uygulamaları konusunda bilgilendirilmeli ve AB müktesebatının medya ile ilgili bölümlerinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
   
 12. Gazeteciler, 212 sayılı yasa ile değişik 5953 sayılı yasa çerçevesinde mutlaka fikir işçisi olarak çalıştırılmalı, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller ve uygulamadaki baskılar kaldırılmalıdır. Bu yasanın getirdiği haklar kesintisiz olarak uygulanmalıdır.
   
 13. Haberciliğin can damarı olan muhabirlik mesleğinin eski saygın konumuna kavuşturulması ve muhabirlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi, haklarının korunması sağlanmalıdır.
   
 14. Türkiye'deki İletişim Fakültelerinin altyapısı geliştirilmeli ve bu fakülteler daha nitelikli eğitim verecek hale getirilmelidir.
   
 15. Uluslararası barışa katkı anlamında Türk medyasının Arap medyası ve Avrupa medyası arasında diyalog kapısı açacak girişimler ve tartışma platformu oluşturması için girişimler yapılmalıdır.
   
 16. Medya organlarında Türkçe'nin doğru kullanımına özen gösterilmeli ve Türkçe karşılığı olduğu zaman yabancı sözcüklerin kullanılmasından kaçınılmalıdır."
Bu bildiriye dikkatle bakıldığında AKP iktidarına yönelik olarak şu eleştiriler dikkati çekmektedir:
 1. Yeni yasal düzenlemelerde basın özgürlüğünü ve gerçekleri öğrenme hakkını kısıtlayan maddelerin kaldırılması gerekmektedir.
   
 2. Basın Kanunu ve 2005 yılında yürürlüğe girecek olan Yeni Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndaki, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ve gazetecilerin çalışma alanını daraltan maddeler biran önce değiştirilmelidir.
   
 3. Öldürücü nitelikteki ve yayın özgürlüğünü tehdit eden ağır para cezaları kaldırılmalıdır.
   
 4. Radyo Televizyon Üst Kurulu daha demokratik bir yapıya kavuşturulmalı, kurulu iktidarın baskısı altına alacak düzenlemelere imkan tanınmamalıdır.
   
 5. Yerel medyanın güçlendirilmesi ve yerel yöneticilerin baskı ve keyfi uygulamalarından uzak tutulması için önlem alınmalıdır.
   
 6. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller ve uygulamadaki baskılar kaldırılmalıdır.

Ne dersiniz, AKP'nin "özgürlükçü"(!) tavrı, medya söz konusu olunca pek işlemiyor galiba.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional