Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

TGC BAŞKANI ORHAN ERİNÇ'TEN İKTİDARA ELEŞTİRİLER

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, 2004 yılı Sedat Simavi Ödülleri Dağıtım Töreninde, 11 Aralık 2004 tarihinde bir konuşma yaptı.

Erinç bu konuşmasında, iktidarın çıkardığı yeni yasalarda, medya ile ilgili bazı tehlikeli olumsuzluklara dikkati çekti.

Erinç, Bilgi Edinme Yasası'nın yarattığı düş kırıklığını şöyle dile getiriyor:

"Bilgi Edinme Hakkı Yasası'nın halkın bilgi edinme hakkını gazeteciler aracılığıyla da kullanabileceğini düşünerek sevinçlerini açıkca ortaya koyan meslektaşlarımız, özellikle başvuruların yanıtlanması için tanınan süre ve ek süreler nedeniyle sukutu hayale uğradılar. Yasa aynı zamanda elde edilen bilgilerin yayınlanmasında sınırlama ve ceza yaptırımı öngörmektedir. Habere ve bilgiye ulaşmayı engellemekte ve gazetecilerin hızını dikkate almamaktadır."

Yeni Türk Ceza Yasası ile ilgili değerlendirmeleri ise daha vahim sorunlara işaret ediyor:

"Yeni Türk Ceza Yasası ise ... Basın Yasası'nda tanımlanan kimi suçlara yeniden ve hem de 1 yıldan başlayan hapis cezaları getiren bir içerikle çıktı. Eski yasada olmayan yeni suç tanımları getirdi ve kapsamına, radyo ve televizyon gazetecilerini de aldı."

Erinç, ayrıca bir hukuk sorununa da değiniyor:

"Bir yanda 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasa, öbür yanda Türk Ceza Yasası.

Bilindiği gibi, 3984 sayılı yasanın "Yayın İlkeleri" başlıklı 4'üncü maddesi yayınlarda uyulması gereken kuralları belirliyor. Aykırılık halinde de uyarı, özür dileme, para cezası, durdurma ve yayın izninin iptali kararlarını verme yetkisini Radyo Televizyon Üst Kurulu'na, kararları denetleme görevini de idari yargıya veriyor.

Yeni Ceza Yasası ise yayın ilkelerinden bir bölümünü kapsamına aldı ve cezalandırmayı Adli yargıya bıraktı.

Yasanın "Şerefe Karşı Suçlar","Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar","Kamu Barışına Karşı Suçlar","Genel Ahlaka Karşı Suçlar","Ekonomi,Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar", Adliyeye Karşı Suçlar", "Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar" bölümlerinde yer alan kimi maddeleriyle cezalandırma yetkisi Adli yargıya verildi.

Ortada ciddi bir yetki çelişkisi var.

Gazeteciler için hapis cezasının kaldırılmadığı, aksine yaygınlaştırıldığı da bu yeni çelişki ile gözler önüne seriliyor.

Özel yasanın mı genel yasanın mı uygulanacağı konusunda da çelişkili görüşler var. Bu çelişki, yasa değişikliği ile giderilemediği takdirde basın, radyo ve televizyon kuruluşları ile buralarda çalışan gazetecilerin geleceklerinin tehlikede olduğunu söylemek falcılık sayılmamalıdır.

Erinç tam bu noktada başka büyük bir tehlikeye daha işaret etmektedir:

"Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Özerk Kuruluşlar Yasası kapsamına alınacağı ve Kurul üyelerinin tümünün Bakanlar Kurulu tarafından atanacağı yolundaki haberler de ifade özgürlüğünün bir yeni darbe alacağının tehlikesini gündeme getirmektedir.

Siyasetin belirleyeceği bir kurumun denetimine bırakılacak görüntülü ve sesli yayınların ifade özgürlüğünden yararlanmaları da somut bir hayale dönüşecektir."

İşte böyle sevgili okurlarım.

Ne yazık ki AKP demokrasiyi kendisi için istiyor. Milletvekili dokunulmazlıkları dahil, gerçek demokrasiye ilişkin öteki konularda ise ya bozuk niyetli ya da ilgisiz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional