Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

"LİBERAL" TERİMİ ANLAM DEĞİŞTİRİRKEN...

 

Türkiye'de bütün kavramlar ters yüz edilirken, tabii siyasal ve ekonomik yaşamımızın en önemli terimlerinden biri olan "liberal"in de sağlam kalması düşünülemezdi.

Ters yüz edilme sürecinden ilk nasiplenen terim, "Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılması sonrasında, tepeden yapılan düzenlemelerle, din-tarım imparatorluğundan laik ve demokratik ulus devlet modeline hızlı geçişi" simgeleyen Atatürk Devrimciliği idi.

Dinci politikacılarımız ve onlara destek veren (liberallikleri kendilerinden menkul) sözde "liberal" yazarlarımız yıllarca uğraşarak büyük bir iş başardılar:

"Mevcut düzenin sürdürülmesinden yana" demek olan "statükocu" (status quo'dan yana) sıfatıyla karalanan Atatürk Devrimciliği, neredeyse artık kimsenin ağzına almaya cesaret edemediği sakıncalı bir terim niteliğine büründü.

Günümüzde, kadının ikinci sınıf vatandaşlığını vurgulayan, feodal toplumun simgesi türban'ın, özgürlük adına savunulabildiği düşünülürse, Atatürk Devrimciliği'nin de statükocu diye nitelenerek ters yüz edilmesi süreci daha iyi anlaşılabilir.

İşte dinci politikacıların başlattığı ve kendilerine "liberal" diyen yazarların desteklediği bu "kavramları ve terimleri ters yüz etme süreci", ne yazık ki artık medyaya tümüyle egemen olmuş görünüyor.

İşin ilginç tarafı, dinci politikacıların yaptıkları saptırmalar, kamuoyunca bilinen kimlikleri dolayısıyla, toplum tarafından kuşkuyla karşılanırken, "kendilerine "liberal" diyen yazarların" bunlara verdikleri destek, akılları karıştırmakta daha başarılı oluyor:

Çünkü bunu yapanlar, "dinci" kimlikli politikacılar değil, kendi kendilerine "liberal" diyen ve kimilerinin adlarının önünde unvanlar da bulunan insanlar.

Oysa bunların "liberallikle" uzak yakın bir ilgileri yok.

Kurdukları derneklerin ve İnternet sitelerinin adlarına "liberal" sıfatını ekleyerek kendilerini kamufle ediyor ve buralarda aslında İslamcılık yapıyorlar.

Maskelerinin düşmesi için tek bir makalelerinin okunması bile yeterli ama, görünüşte bile olsa dinci politikacılar, sözde "liberallerden" destek almış görünüyorlar ya, her şeyin imaj ve görüntü olduğu günümüzde, bu onlara yetiyor.

Oysa "liberal" sıfatı, Latince'deki "liber" kökünden türeyen "liberalis" sözcüğünden gelir ve "ozgür insan" demektir.

Türkiye'nin siyasal kültüründe "planlı ekonomiye karşı", "piyasada serbestlikten yana olan" anlamıyla yerleşen bu deyim "özgürlükçü sağ" bir eğilimi belirtirken, örneğin Birleşik Amerika'da, "muhafazakarlara karşı", "özgürlükçü bir siyasal tutumu" simgelediğinden daha "sol" bir anlam taşır.

Şimdi bizim maskeli dinci kardeşlerimizin sayesinde, günümüz Türkçesi'nde "İslamcı" anlamını da kazandı.

Tabii bu oluşumdan en çok rahatsız olanlar da kendilerini ekonomik anlamda gerçekten "liberal" olarak tanımlayan, demokratik ve demokratik oldukları için de zorunlu olarak laik nitelik taşıyan yazar ve düşünürler.

Dil ne kadar ilginç değil mi?

Olumlu ya da olumsuz bütün toplumsal ve siyasal oluşumlardan anında etkileniyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional