Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

MEDYADA İNTERNET DÖNEMİ VE DEVLETİN YAPMASI GEREKENLER II

 

 

Bazı yeni teknolojik değişme ve gelişmeler, ithal edilmeleri kolay olduğu için kimi zaman, azgelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelerle aralarındaki açığı kapatmak için yeni fırsatlar doğurur.

Bilgisayar, cep telefonu ve tabii bunlara bağlı olarak İnternet, bu bağlamda, Türkiye için önemli fırsatlar doğurmuştur kanısındayım.

Her şeyden önce, cep telefonu kullanımındaki gelişmelere halkımızın ne denli çabuk uyum sağladığını düşünürsek, genel tüketici düzeyinde, pazarın teknolojik atılımları desteklediğini açıkça görürüz.

Bu durum hiç kuşkusuz bilgisayar ve İnternet kullanımındaki düşük düzeyimizi açıklayamaz.

Yani cep telefonunu bir gösterge kabul edersek, bilgisayar ve İnternet kullanımının henüz o düzeye gelmemiş olduğunu açıkça görürüz.

Ama bu durum bize bilgisayar ve İnternet kullanımı açısından, piyasada büyük bir potansiyel bulunduğunu da işaret etmektedir:

Yani gelecek, sadece teknolojik açıdan değil, pazarın potansiyeli açısından da bilgisayar ve İnternet alanında büyük olanaklar bulunduğunu müjdelemektedir.

Bu konuda devlet her şeyden önce alt yapı hizmetlerini tamamlamalı ve bunların bütün tüketicilere eşit ve adil dağılımını sağlamalıdır.

Bugün Türkiye'nin dünya ile İnternet bağlantısı iki yolla yapılmaktadır.

Birinci ve esas yol, karada ve denizde döşenmiş olan fiber optik kablolar aracılığıyla olmaktadır.

Bu yol hem güvenli, hem hızlı hem de geniş kapasiteli bilgi akışını sağlayan bir yoldur.

İkinci yol, uydu iletişimidir.

Bu yol fiber optik kablolara göre daha sınırlı ve sorunlu bir kullanım sağlamaktadır.

Türkiye'nin dünya ile fiber optik bağlantılarının kullanılma izni ise Türk Telekom'un imtiyazındadır.

Yani bu bağlantılardan özel hizmet sağlayıcıların yararlandırılması, Türk Telekom'un lisansına tabidir.

Bu lisansla ilgili sorunlar da şu sıralarda tam çözülmüş değildir.

Bazı özel hizmet sağlayıcıları, kendi olanaklarıyla uydu bağlantısı kiralamakta ve abonelerine, sundukları hizmetin bir bölümünü Türk Telekom'un işlettiği fiber optik kablolar, bir bölümünü de uydu bağlantıları üzerinden sağlamaktadırlar.

Bu arada Türk Telekom, ADSL adı verilen bir sistemle tüketiciye, doğrudan telefon kabloları üzerinden, 24 saat kesintisiz İnternet hizmeti sağlayan bir projeyi başlatmıştır.

Bu projenin hedefi şimdilik bir milyon abone olarak telaffuz edilmektedir ki, bu sayıya ulaşıldığında, Türkiye'nin yurt dışına çıkışında zaten yaşanan bazı sorunların, sistemi işlemez hale getirmesi kaçınılmaz olacaktır.

Ama bu sorun henüz uzaktadır.

Acil sorun, Türk Telekom'un elindeki olanakların, eşitlik ve adalet ilkelerine uygun bir kullanımının, bütün hizmet sağlayıcılar için olanaklı kılınmasıdır.

İnternet ile ilgili olarak devletin yapması gereken ikinci iş, bütün vatandaş-devlet ilişkilerinin İnternet üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

Doğum, ölüm, nüfus kağıdı, tapu senedi, pasaport, vergi ve benzeri konulardaki bütün işlemler, İnternet aracılığıyla yapılabilmeli, en azından bütün hazırlıklar İnternet'te bitirildikten sonra vatandaş, kendisine verilen randevu saatinde, birkaç dakikada muamelesini tamamlayabilmelidir.

İnternet-devlet ilişkilerinin, özellikle medyayı ilgilendiren bir de hukuki yönü var ama o, ayrı bir yazı konusu.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional