Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

SEDEF KABAŞ DA İŞSİZ KALDI

 

 

Türkiye'de medyanın rolü çok önemli.

Bunu birkaç defa daha yazdım:

Bir "toplumsallaştırma" kurumu olarak medya, toplumun değerlerini ve kurallarını bireye aktaran öteki "toplumsallaştırma kurumları" etkisiz kaldıklarından, günümüz Türkiye'sinde daha büyük bir önem taşıyor.

Kısacası, okullar üzerlerine düşen işlevi yapamadıklarından, aileler ise hızlı değişmeye yeterince ayak uyduramadıklarından, medya, bireyin toplumla bütünleştirilmesi açısından Türkiye'de belki de tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor.

Öteki toplumsallaştırma kurumlarının güçsüzlüklerine ek olarak, Türkiye'de son yıllarda siyasetin hem yozlaşmış, hem de tıkanmış olması, medya-siyaset ilişkilerine de yansıdı ve medya ile siyaset arasında kirli ilişkilerin kurulmasına yol açtı.

Böylece medya, siyaset üzerinde de, demokrasilerde kabul edilmesi zor olan büyük bir güç, adeta yönlendirici bir kuvvet kazandı.

Medyanın hem bir toplumsallaştırma kurumu, hem de siyaseti yönlendiren bir kuvvet olarak kazandığı büyük önem ve etki ne yazık ki kamu yararı açısından çok doğru kullanılmıyor.

Ne dilimiz ne de kültürümüz geliştiriliyor.

Halkımızın ne yaşam biçimi ne de değerleri olumlu biçimde etkilenebiliyor.

Salt habercilik açısından bakıldığında bile "halkın bilgilenme hakkına" pek uygun davranılmadığı, özellikle siyasal haberlerin yanlı verildiği, nesnel habercilik anlayışının korunmadığı görülüyor.

Yine de bütün bu olumsuzluklara karşın, medya elinde tuttuğu büyük gücü yitirmemek için, gerek yönetici düzeyinde gerekse profesyonel düzeyde bir çok değerli elemanı da bünyesinde barındırıyor.

Tabii özellikle yönetici düzeyindekilerin, holding çıkarlarını koruması, bu işi yaparken de siyasal iktidarla "etkin bir ilişki içinde" bulunması patronların özel önem verdikleri bir nitelik olarak ön plana çıkıyor.

AKP'nin kazandığı 2002 seçimlerinden bu yana, medya artık tümüyle siyasal iktidara teslim oldu.

Bu arada hiç kuşkusuz, hangi gazetede ya da televizyon kanalında bulunursa bulunsun, nerede çalışırsa çalışsın, işini iyi yapan, hem mesleki açıdan iyi yetişmiş, hem de genel ahlaka olduğu kadar habercilik kurallarına da uygun davranan pek çok değerli medya mensubu da var.

Sedef Kabaş bunlardan biri.

Ele aldığı konulara egemenliği, tarafsızlığı, mesleki mükemmelliğini tamamlayan fiziksel görünüşü ve Türkçe telaffuzu ile tam bir yıldız.

Hem eğitim hem de iş deneyimi açısından büyük bir yurt dışı birikimine sahip, bu birikimi 1977'den beri Türkiye'de ekranlarda değerlendirerek program yapan bir iletişim uzmanı.

1997-1999 arası, NTV ve Olay TV'de "Portreler" adıyla 350 programa imzasını atmış.

1999-2000 arasında ATV'de, "Dönence" adlı programla, gece haberlerinin hem editörlüğünü hem de sunuculuğunu yaptı.

2003 yılı sonuna kadar TV8'de "Sesli Düşünenler" programını hazırladı ve sundu.

Burada da 280 konuşmaya imzasını atmış.

Basılır basılmaz tükenen ve hemen ikinci baskısı yapılan bir de kitabı var:

Doğan Kitapçılık'tan çıkan "Sesli Düşünenler".

Evet, işte Türk medyasının bu yüz akı, bu yetenekli, çalışkan, ahlaklı ve güzel insan 2004 yılı başında işsiz kaldı.

Necip Türk medyasına hayırlı olsun!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional