Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

GÜRKAN ZENGİN ve MURAT KARAYALCIN

 

Türkiye'nin tıkanma noktaları ve bunalımları özellikle siyasette ve medyada ön plana çıkıyor.

Kimi zaman medya görevini iyi yapıyor ve siyasetteki tıkanma noktaları tüm halkın gözü önünde açık seçik bir biçimde sergileniyor.

Kimi zaman da medya, siyasal yozlaşmayı aratmayacak bir biçimde ortaya koyduğu seviyesizlikle, siyasetteki tıkanma noktalarını gizlemeye çalışıyor, ama tabii halk tümüyle aptal ve idraksiz olmadığı için, hem siyasetin hem de medyanın "açıkları" ekranlarda "sırıtarak" herkesin sinirlerini bozuyor.

Gerek siyasette dürüst politikacılar gerekse medyada dürüst profesyoneller de var.

Ama bireysel dürüstlük her zaman başarılı olamıyor.

Dürüst politikacıların ve medya mensuplarının, başarılı olabilmeleri için uygun bir örgütlenme içinde bulunmaları gerekli.

Büyük gazeteler ait oldukları holdinglerin halkla ilişkiler bültenleri haline gelirken, bu holdinglerin sahip oldukları kanallar da aynı biçimde patronlarının sesi haline dönüşüyor.

Tabii hem sermaye grupları hem de gazeteler ve televizyon kanalları arasında bu yozlaşmanın istisnaları var.

Örneğin NTV'nin ve CNBC-e'nin sahibi olan Doğuş grubu düzgün bir holding.

Bu nedenle NTV ve CNBC-e çalışanları dürüst habercilik ve yorumculuk yeteneklerini, pek çok başka kanal çalışanlarına nisbetle daha rahat sergilemek olanaklarına sahipler.

Bu arada başka kanallarda da, dürüst yayıncılık ilkelerini sürdüren başarılı profesyoneller var.

Örneğin, CNN-Türk'de Editör programını yapan ve sunan Gürkan Zengin ve arkadaşları.

Gürkan Zengin, siyasetteki yeni oluşumları irdeleyen yeni bir program daha yapmaya başladı Pazar geceleri 23:05'de.

Bu programın ilk konuğu, solda Sosyal Demokrat Halk Partisi adıyla yeni bir parti kuran Murat Karayalçın'dı.

Zengin, hiç bir "çanak" soru sormadı.

Tam tersine, ne kadar aykırı soru varsa, sordu.

İşin ilginç yanı Karayalçın'ın bu sorulara verdiği yanıtlar da hep net ve açık, dolayısıyla da doyurucu oldu. Zengin, "Her yeni sol parti solun bölünmesine yol açmıyor mu" diye sorarak programa başladı.

Yeni SHP'nin öteki partilerden nerede ayrıldığı konusu üzerinde devam etti.

Partinin IMF politikaları çerçevesindeki duruşunu sorguladı.

Türban sorununu gündeme getirdi.

Partinin laiklik ilkesini ve Türkiye'nin önündeki tehlikeleri nasıl algıladığını sorguladı ve AB karşısındaki tutumunu irdeledi.

Karayalçın verdiği yanıtlarda, SHP-CHP birleşmesinin aritmetik toplamının yüzde 20'ye yakın olması gerekirken, siyasal toplamının önce yüzde 10'a sonra da yüzde 8,5'e düştüğünü belirtti.

Partisinin öteki partilerden farkının "Lider sultasını" reddetmesi ve "Parti içi demokrasi" mekanizmalarını işletmesi olduğunu tüzükten örnekler vererek açıkladı.

IMF politikalarını cesurca ve ekonomik mantık çerçevesinde özellikle de tarım sektöründen evrensel örnekler vererek eleştirdi.

Türban sorununu "yapay bir siyasal sorun olarak" inanç özgürlüğünden ayırdı.

Laikliği, farklı inanç mensuplarına ve inanmayanlara kamu alanında eşit muamele edilmesi olarak algıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin önündeki tehlikeler olarak irticayı ve bölücülüğü küçümsemediklerini ama, irtica tehdidini, inançlı vatandaşların, bölücülük tehdidini de şövenistlik yapmayan Kürt yurttaşlarımızın desteğiyle aşacağımıza inandığını söyledi.

AB üyeliğinin gerekli olduğunu ama bu üyeliğin Türkiye'nin köleleştirilmesi bahasına kabul edilemeyeceğini belirtti.

Sonuç olarak Gürkan Zengin, gerçek bir "Lider mülakatının" nasıl yapılması gerektiği konusunda bütün meslektaşlarına örnek olurken, Murat Karayalçın da yeni kurduğu SHP'nin, solda yeni bir umut oluşturabileceği hakkındaki mesajını izleyicilere başarıyla aktarabildi.

Zengin'i, profesyonelliği ve medya ahlakı, Karayalçın'ı da etkili iletişim başarısı için kutluyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional