Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

RTÜK YASASI: YASA DIŞILIĞIN YASALLAŞMASI

 

Sonunda yeni RTÜK yasası Meclis'ten geçti.

Cumhurbaşkanı, daha önce bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e yolladığı yasa ikinci kez aynen kabul edildiği için, kabul edilen metni yayımlanmak üzere mecburen Başbakanlığa gönderdi.

Hemen ardından da yasanın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açtı.

Çok kısaca ifade etmek gerekirse, yeni yasa, eski yasanın medya patronlarının devlet ihalelerine girmelerini engelleyen maddelerini ortadan kaldırıyor.

Eski yasaya göre televizyon sahipleri, yani herhangi bir medya kuruluşunda yüzde 10'dan fazla hisse sahibi olanlar, devlet ihalelerine giremiyorlardı.

Kanun koyucu, medyanın büyük bir güç olduğunu bildiğinden, televizyon sahiplerinin, ellerindeki bu büyük gücü haksız rekabet ve devlet üzerinde baskı oluşturmak amacıyla kullanabileceğini düşünerek, medya patronlarının kamu ihalelerine girmelerini yasaklayan hükümler koymuştu eski RTÜK yasasına.

Bunun amacı hem özel kesimdeki rekabet eşitliğini korumak, hem de siyasetçiler ve memurlar üzerinde baskı oluşturulmasını önlemekti.

Çünkü televizyonun sahip olduğu büyük kamuoyu oluşturma gücü, hem televizyon sahibi olmayan özel teşebbüs mensuplarına karşı, hem de siyasileri ve memurları baskı altına almak için kullanılabilirdi.

Nitekim geçmişte, özellikle elektrik santralları konusunda, medya sahiplerinin, hem medya sahibi olmayan holdinglere karşı acımasız bir saldırı kampanyası yürüterek bunları sektörden kaçırdıklarına, hem de hükümet, bürokrasi ve siyasiler üzerinde büyük bir baskı oluşturduklarına tanık olunmuştu.

Fakat işin daha da ilginç tarafı, hemen hemen bütün medya holdinglerinin, yasak olmasına karşın, kamu ihalelerine girmiş ve pek çok ihaleyi de kazanmış olmalarıydı.

Bu durum çeşitli defalar yargı organlarına taşınmış, yargı organlarından, bir bölümü çelişik olmakla birlikte, genel olarak bu durumun iptal edilmesine ilişkin kararlar çıkmıştı.

Tam bu sıralarda konuya ilişkin son ve bağlayıcı karar aşamasına gelinmişti.

Eski yasa çerçevesindeki bu yasa dışı durumun yargı organlarındaki son durumu hâlâ nihai karar aşamasındayken, çıkarılan bu yeni yasa pek doğal olarak, bütün davaların düşmesine ya da bu kanunsuzluğu yapanların lehine karara bağlanmasına yol açacak.

Cumhurbaşkanı'nın, hem medyada tekelleşme yaratacağı, hem ekonominin temel yapısındaki rekabet eşitliğini bozacağı, hem de başka hukuka aykırı uygulamaları öngördüğü gerekçesi ile yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurudan da bir sonuç alınamazsa, hukuk tarihimizde bir kara leke olarak duran çeşitli af yasalarına ek olarak, yeni bir yasa çıkarılması yoluyla, yasa dışı iş yapanların bu yaptıkları bir kez daha yanlarına kâr kalmış olacak.

Bakalım medya mı güçlü yoksa Hukuk Devleti mi?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional