Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

İNTERNETİ VE ELEKTRONİK POSTAMI RAHAT BIRAKIN LÜTFEN

 

Dünyamız Tarım ve Endüstri devrimlerinden sonra İletişim-Bilişim Devrimi olarak üçüncü büyük dönüşümü yaşarken, tabii ki gerek kamu gerekse kişisel yaşam düzeyinde yepyeni sorunlar ortaya çıkıyor.

Çünkü tüm dünya, tüm ilişkiler ve bunların hem düzenleyicisi hem de yansıması olan eğitim, hukuk, siyaset gibi kurumlar değişiyor.

Mevcut kurumlar, değişen yaşam biçimine, ortaya çıkan yeni gereksinmelere ve sorunlara yanıt vermekte yetersiz kalıyor.

Bu nedenle de yeni kurumlar oluşturmak ya da eski kurumlarda yeni düzenlemeler yapmak kaçınılmaz oluyor.

Tabii dünyamızın içine girdiği bu üçüncü devrim döneminde en yeni ve dolayısıyla en çok düzenleme gerektiren alan İnternet.

Artık kısaca medya dedeğimiz Kitle İletişim Araçları, İnternetsiz düşünülemez hale geldi.

Ayrıca İnternet, medya dışında da, özellikle ticaret ve bankacılık alanı gibi sektörlerde ve kişisel iletişim açısından da insanların toplumsal ilişkilerini etkileyecek yeni boyutlar getiriyor günlük yaşamımıza.

Tüm dünya, tabii başta İnternet'e öncülük yapan ve onu en yaygın kullanan Amerika Birleşik Devletleri olmak kaydıyla, internet alanında yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Bu günkü yazımın başlığı aslında birbirinden farklı iki ayrı muhataba yönelik:

Birinci muhatap, yani "İnterneti Rahat Bırakın" mesajının hedefi, İnternet üzerine çeşitli kısıtlama ve sınırlamalar getirmei amaçlayan ve bu düzenlemeleri, RTÜK yasasının içine koyarak yapmak isteyen devlet kurumları.

İkinci muhatap ise, kendi ideolojik ya da ticari amaçları için bana ve benim gibi milyonlarca İnternet kullanıcısına "çöp" nitelikli, alıcıyı (yani bu olayda beni) ilgilendirmeyen mesajlar yollayan özel kişiler ve kurumlar.

Türkiye'de devlet hala, vatandaşa hizmet etme amacı yerine, onu sınırlama ve kısıtlama anlayışı ile çalıştığı için, yapılan her düzenleme, bir hizmetin daha iyi olmasına değil, aksamasına ve daha kötü yapılmasına yol açıyor.

Şimdi zaten tümüyle yanlış olan yeni RTÜK yasa tasarısının içine konulan İnternet maddeleri, bu yasanın genel yanlışlığını, özel olarak internet alanına da taşıma eğilimlerini yansıtıyor.

Bütünüyle elektronik ortamda bulunan İnternet'i, fiziksel olarak kağıt üzerine basılı olan medyanın tabi olduğu kurallara bağlamak akıl almaz bir yanlışlık.

Bu nedenle, zaten karşı olduğum RTÜK yasa tasarısının, ayrıca bir de İnternet kullanıcıları açısından büyük sakıncalar taşıdığına dikkati çekmek istiyorum.

İkinci muhatabım olan, "çöp" niteliğindeki posta yollayıcılarına gelince, onlara karşı ne yapacağımı bilemiyorum:

Sadece merhametlerine sığınıyor, ve "Lütfen bana, benden başkalarına da yolladığınız hiç bir postayı yollamayın" diye yalvarıyorum.

Bir bölümü ticari reklam, bir bölümü ideolojik savaşım aracı olan ve yüzlerce, belki de binlerce İnternet abonesine yollanan mesajlarla hiç ilgilenmiyorum.

Yollayanın "çok beğendiği" için benimle paylaşmak istediği, deneme ve düşünce yazılarıyla, istatistik rakamlar ve felsefe kırıntıları, düşüncelerime ne denli uygun olurlarsa olsunlar, beni sadece rahatsız ediyor.

Çünkü ben zaten istediğim konudaki bilgi ve yorumlara ulaşmak yeteneğine sahibim.

Ayrıca rahatsız edilmeme gerek yok.

Üstelik gerek siyasal ve ideolojik, gerekse ticari amaçlı postaları indirmek bana para ve çok daha önemlisi zaman kaybettirdiği için, bunları yollayanlarla birlikte, belki de hiç suçları olmamasına karşın, onları üretenlere de kızıyorum.

Lütfen doğrudan bana özel bir mesajınız yoksa, adresime posta yollamayın.

Yalvarıyorum!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional