Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

MEDYA NOTU

 

EMRE KONGAR

 

CUMHURBAŞKANI'NIN DİLİ

 

 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "alışılmadık doğru davranışlarıyla" toplumu şaşırtmayı sürdürüyor.

Değerli okurlarım sakın yukardaki tümcede bir dizgi yanlışı olduğunu sanmasınlar. "Alışılmadık doğru davranışlar" yazdım aynen.

Şimdi bizim "titiz" Cumhuriyet okuru, hemen "Doğru davranışlar alışılmadık olur mu. Mantıken, yanlış davranışlar alışılmadık davranışlardır. Herhalde Emre Kongar bu yazıyı çok yorgunken yazdı, sonra da bir kez daha okuyup düzeltmedi" diyebilir.

Hayır, ne yazık ki öyle değil.

Ne yazık ki, artık toplumumuzda, özellikle politikacıların neredeyse bütün alışıldık davranışları yanlış.

Daha doğrusu, başta politikacılar olmak kaydıyla, bütün "örnek insanlar"(siz bu terimi "örnek olması gereken ama olmayan insanlar" olarak da okuyabilirsiniz) o denli yanlış davranıyorlar ki, toplum artık yanlış davranışlara alıştı, doğru davranışları yadırgıyor.

Örneğin, trafik kurallarına aykırı davranan politikacıların, kendilerine ceza yazmak isteyen polisleri azarlamaları, hatta itip kakmaları ve sürgüne yollamakla tehdit etmeleri alıştığımız yanlış dvranışlar arasında.

Bu alışıldık yanlış davranışa karşı Cumhurbaşkanı'nın trafik ışıklarına uygun davranması, toplumu şaşırtıyor.

Örneğin politikacıların, "yağma ekonomisi" bağlamında her türlü hukuk kuralını çiğneyerek yolsuzluk yapmaları o kadar alışıldık bir yanlış davranış ki, Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin işlemlerini hukuk devletinin kaynağı olan Anayasa'ya aykırılık açısından irdelemesi toplumu şaşırtıyor.

Örneğin, başta politikacıların, ardından da kitle iletişim araçlarındaki çalışanların Türkçe'yi katleden tutum ve davranışları o denli alışıldık bir yanlış davranış ki, diline sahip çıkan bir Cumhurbaşkanı, toplumu şaşırtıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i açış konuşmasının tam metnini görmedim.

Sadece gazetelerden, yaptığı konuşmada kullandığı öne sürülen "arı Türkçe" sözcükleri okudum.

Hürriyet'ten ve Cumhuriyet'ten derleyebildiğim kadar Cumhurbaşkanı'nın, Meclis'teki vekillerimizi "yadırgatan" sözcükleri ve anlamları şunlar:

Ardıl. Halef.

Ayırdına varmak. Farkına varmak.

Düzenek. Mekanizma.

Erek. Hedef.

Erim. Vade.

Erk. Kuvvet.

Gönenç. Refah.

Olağanlaştırmak. Normalleştirmek.

Ölçüt. Kriter.

Savaşım. Mücadele.

Yönelimli. Eğilimli.

Ben bütün bu sözcükleri, pek çok yazımda ve kitabımda sık sık kullandım.

Bu nedenle de hiçbirini yadırgamadım.

Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biri olan "hukuk devleti" kavramını, yıllar sonra yeniden gündeme getiren Cumhurbaşkanı'nın, başkanı olduğu "cumhur"un dilini korumayı ve geliştirmeyi de kendine bir görev edinmiş olmasını büyük bir övgüyle karşılıyorum.

Kendisini, sadece hukuk değil, dil alanında da yol gösterici olduğu için kutluyorum.

Üstelik Türkiye'de hukuk dilinin, eskimiş yasalardan kaynaklanan inanılmaz bozukluğunu bildiğim için, yargıçlıktan gelmiş olmasının, bu çabasını çok daha anlamlı kıldığını düşünüyorum.

Dilerim kültürümüzün öteki alanlarında da aynı duyarlılığı gösterir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional