Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

25 Mart 2024

İktidarın Şizofrenik Politikası Toplumun Siyasal Gerçeklik Algısını Zedeliyor!

"Şizofreni kelimesi, Yunanca ayrık veya bölünmüş anlamına gelen 'şizo' (schizein, Yunanca: σχίζειν) ve akıl anlamına gelen 'frenos' (phrēn, phren- Yunanca: φρήν, φρεν-) sözcüklerinin birleşiminden gelir.

Anlatılmak istenen, kişinin iki kişilikli olması değil, aynı anda iki farklı gerçekliğe inanmasıdır.

'Gerçek gerçeklik' normal, sıradan bir insanın algılamasına denk düşerken, 'ikinci gerçeklik' sağlıklı bir insanın anlayamayacağı, çoğu kez belli bir sisteme dayalı bir gerçekliktir."

Yukardaki tanımı Wikipedi'den alıntıladım ki, kavramı saptırdığım düşünülmesin!

* * *

Anlatmak istediğim olay, iktidarın "ön kapıdan" ayrı, "arka kapıdan" ayrı ve birbirine zıt iki farklı politika izlemesinin, toplumdaki "siyasal gerçeklik" algısını bozduğu ve bunu bilinçli olarak yaptığıdır.

* * *

İktidar "ön kapıdan" çok sert Kürt karşıtı bir politika izlemekte, örneğin Kürt yurttaşları temsil etme iddiasında olan DEM Parti'yi neredeyse terörizme destek vermekle itham etmektedir.

Üstelik bununla da yetinmemekte, DEM Parti ile ittifak ettiğini iddia ettiği CHP'yi de terörizmle işbirliği yapmakla suçlamaktadır:

"CHPKK" nitelemesi, "Demleniyorlar" göndermesi, iktidarın CHP'ye ve DEM Parti'ye karşı sürdürdüğü "teröristlerle yakınlık" iddialarının somut ifadeleri olarak iktidarın "ön kapı" politikasının işaretleridir.

Buna karşılık, yine aynı iktidarın "ön kapıdan" bütün topluma ilan ettiği ve yerel seçim propagandasını üzerine inşa ettiği bu iddiaları karşı, "arka kapıdan" bunların tam tersi bir biçimde, Kürt politikacılarla işbirliğine yönelik ilişkiler içinde olduğuna ilişkin demeçler verilmektedir.

Özellikle, Ahmet Türk ve Leyla Zana tarafından dile getirilen ve iktidar tarafından da yalanlanmayan bu demeçlere göre, Kürt politikacılar, yerel seçimlerden sonra, iktidardan yeni bir "Kürt Açılımı" beklentisi içinde birtakım temaslar yapmaktadırlar.

Geçmiş yıllarda, iktidarın terör örgütü PKK ile bile Oslo'da "müzakere masasına" oturduğu düşünülürse, bu iddiaların, seçim yatırımı olarak, Kürt seçmenlerin oylarını, özellikle de İstanbul'da almak için, bir seçim kampanyası bağlamında dile getirildiği yorumları, gerçeklik kazanmaktadır.

* * *

"Ön kapıda" Kürt düşmanlığı üzerinden, muhalif partileri terör örgütüyle işbirliği içinde olmakla suçlayacaksınız, "arka kapıda" ise Kürt politikacılarla yeni bir açılım politikası pazarlığına girişeceksiniz!

Neydi şizofreninin tanımı:

"Kişinin iki kişilikli olması değil, aynı anda iki farklı gerçekliğe inanmasıdır."

İktidar yerel seçimler öncesi "Siyasal gerçeklik" açısından aynıyla böyle bir "ikili gerçeklik algısı" yaratıyor:

Bu nedenle de toplumun siyasal gerçekliği algılama konusundaki ruh sağlığı bozuluyor!

* * *

Sanıyorum, ülke kaynaklarını bitiren 21 yıllık yönetimden sonra topluma önerecek bir vaadi kalmayan iktidar, bu "ikili gerçeklikten" medet ummakta, bilerek ve isteyerek böyle bir "şizofrenik" etki yaratmaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 29 Ocak 2024

Valid HTML 4.01 Transitional