Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

23 Ocak 2023

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI'nı Diyalektik Açıdan Tartışmak Ne Demek?

Geçen Cumartesi günü Kadıköy'de NHKM'de değerli akademisyen ve yazar Nevzat Evrim Önal'ın yönetiminde, kitabı birlikte yazdığımız sevgili Zülâl Kalkandelen ile birlikte bir söyleşi ve imza gününe katıldım.

"DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI'nı Diyalektik Açıdan Tartışmak" demek, bence (sadece öneriler olarak) şu anlamları tartışmak anlamına geliyor:

1) Devrim ve Karşı Devrim'i birbirlerinin zıddı olan ideolojilerin ve süreçlerin etkileşimleri çerçevesinde, eş zamanlı ve birlikte ele almak...

Yani Atatürkçülüğü (Kemalizmi) Atatürk karşıtlığı veya Kemalizm karşıtlığı ile birlikte irdelemek...

2) İnsanlık tarihini, teknolojik aşamaların belirledikleri üretim biçimlerine göre:

Toplayıcı-Avcı

Tarım Devrimi

Endüstri Devrimi

Bilişim Devrimi olarak

çözümlemek, bu dört aşamalı paradigmanın, tarihsel materyalizmin klasik beşli şema paradigması ile paralelliklerini görmek ve siyasal yapıları, devlet biçimlerini, insan ilişkilerini, bu dönemlerdeki sınıfsal yapıların, ideolojilerin, inançların ve kimliklerin bağlamında irdelemek...

3) Nicelik değişmelerinin, yani miktar değişmelerinin, sayı değişmelerinin, nitelik değişmelerine yani mahiyet değişmelerine yol açtığını, toplumsal ve siyasal değişmelerde dikkate almak...

Özetle iplik ile ipliklerden oluşan halat, kibrit çöpü ile kibrit çöplerinden oluşan bir sopa, tek bir oy ile, artan oyların dönüştüğü muhalefet, ana muhalefet ve çoğunluktaki oyların iktidarı arasındaki ilişkilerin, sayısal, niceliksel değişme ve gelişmelerden oluştuğu gerçeğini toplumsal ve siyasal açıdan da dikkate almak...

4) Demokratik Rejim'in, Endüstri Devrimi ile güçlenen bir sermaye sınıfı ve bu sınıfın gelişmesi ile ortaya çıkan bir işçi sınıfı, yani emekçiler olmadan kurulamayacağını anlatmak...

5) Cumhuriyet Devrimi'nin de, Milli Demokratik Devrimin de, Sosyalist Devrimin de teknolojik ve sınıfsal temeller ve bu temeller üzerinde gelişen sınıflara dayalı Devrimler olduğu, bu sınıfsal tabandan yoksun olan devrimlerin sınıfsal açıdan büyük engellerle karşılaşacağı ve emperyalizme yenileceği anlayışı ile çözümleme yapmak...

6) İnsanlık tarihinin daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha adil bir yapıya doğru evrimleştiği gerçeğini bütün çözümlemelerin temeline oturtmak...

* * *

Sevgili izleyenlerim bu maddeler daha da arttırılabilir ya da azaltılabilir.

Ben sadece, "DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI'nı Diyalektik Açıdan Tartışmak" sözümün arkasında nelerin olabileceği hakkında bazı önerileri dile getirdim.

Elbette bütün bu öneriler, her söyleşide katılımcıların soruları ve yönlendirmeleri ile daha derinleşebilir veya bazıları tartışma dışı bile tutulabilir.

Değerli meslektaşım Zülâl Kalkandelen ve ben, kendi sunumlarımızı bu genel öneriler çerçevesinde farklı vurgularla yaptık.

İlk konuşmayı yapan Zülâl Kalkandelen, kitabın 10 yılı aşan yazılış sürecini anlattı ve "İdris Küçükömer'in tezleri, İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri" adlı kitabın yazarı olarak daha çok "Karşı Devrim" üzerinde durdu.

Ben de yukardaki öneriler bağlamında DEVRİMİ ve KARŞI DEVRİMİ bu 3 ciltlik kitaplar dizisinde nasıl gördüğümüzü anlatmaya çalıştım.

Ayrıca ikinci cildin sonuna eklediğimiz, Dışişleri mensuplarının katledildiği cinayetlerin, Türkiye'yi biçimlendirmekte kullanılan önemli siyasal cinayetlerin ve gazeteci cinayetlerinin ek listeleri gibi, bu çalışmamızı klasik kronoloji çalışmalarından ayıran katkılarını da anlattık.

Doç. Dr. Nevzat Evrim Önal , söyleşiyi, soruları, yorumları ve imza bölümünü büyük bir nezaketle ve yetenekle yönetti.

Bizi davet eden NHKM yöneticilerine, katılan, bizi dinleyen, soru soran, tartışan bütün Kadıköylü okurlarımıza, TELE 1 Televizyon Kanalı izleyicilerine, Cumhuriyet Gazetesi okurlarına ve NHKM'nin geleneksel müdavimlerine teşekkür ediyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 29 Ocak 2024

Valid HTML 4.01 Transitional