Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

13 Şubat 2023

Deprem Felaketi Sonrası Önlemlerde de Geç Kalınmamalıdır!

Değerli okurlarım, ben bir Toplumbilim, Sosyoloji öğrencisiyim.

Arama kurtarma uzmanı değilim, mühendis değilim, doktor değilim, inşaatçı değilim.

Aklım erdiği kadar, görebildiğim deprem sonrası önlemleri maddeler halinde aşağıda özetledim.

Keşke Nasuh Mahruki ile temas edebilseydim de bu önlemleri onun denetiminden de geçirebilseydim.

* * *

1) Hasta, yaralı, yaşlı, hamile depremzedeler için hastahane olanakları bütün bölgeye bildirilmeli, buralara hızlı ve kolay erişim sağlanmalıdır.

Yerli ve yabancı sahra hastaneleri ve sağlam kalan hastanelere ulaşım ve iletişim bilgileri sürekli olarak yayınlanmalı bütün depremzedeler, arama,kurtarma ekipleri bilgilendirilmelidir.

2) Mobil iletişim kuleleri (baz istasyonları) kurulmalı, cep telefonu iletişimi herkes için her yerde kullanılabilir kılınmalıdır.

Özellikle kentlerin bazı bölgelerinde köylerde iletişim sorunları yaşandığı belirtilmektedir.

3) Yağmacılık önlenmelidir.

Bir dezenformasyon örneği olarak Hatay'da "Baraj patladı kaçın" diye bağıranların paniğe yol açtığı belirtiliyor.

Hangi alçak, hangi hain, depremle yıkılmış bir kentte böyle bir provokasyon yapar?

Yanıt çok açık:

Yağmacı alçaklar!

İnsanların kenti terk etmesini, evlerini bırakmasını, güvenlik güçlerinin dikkatlerinin başka yerlere çekilmesini istiyorlar ki, yağma yapabilsinler.

Ordu ve Polis, yağmacıları önleyecek tedbirler almalıdır.

4) Barınma sorunu için konteyner ve çadır bulunmalı, geçici kamu binaları kullanılmalı; portatif tuvaletler sağlanmalıdır.

Özellikle köylerde, ciddi bir çadır eksikliği ve barınma sorunu yaşandığı haberleri gelmektedir.

Derhal çadır, konteyner gibi barınma olanakları sağlanmalı, resmi misafirhaneler, depremzedelere tahsis edilmelidir.

Ciddi bir tuvalet ihtiyacının dile getirilmekte olduğu dikkate alınmalı, tüm bölgeye yardım edilmelidir.

Bütün kamu misafirhaneleri ve otel hizmeti veren kuruluşlar depremzedelere tahsis edilmelidir.

Gerekirse devlet, otel ücretlerini ödeyerek, depremzedeleri çevre kentlerdeki otellere yerleştirmelidir.

5) Kış bütün ağırlığıyla devam etmekte, insanlar üşümektedir; barınma sorunuyla birlikte enerji ve ısınma sorunu da çözülmelidir.

Vakit geçirmeden doğal gaz ve elektrik hatları denetlenmeli, gerekli onarımlar yapılmalı ve kullanabilecekler için enerji sağlanmalıdır.

Odun, kömür, mazot ve ayrıca bunları yakacak sobalar bölgeye yollanmalıdır.

6) Hem can hem de mal kayıpları açısından sayım yapılmalı, tam bir envanter çıkarılmalıdır.

Böylece oluşabilecek olan hukuki sorunlar daha kolay önlenebilir ve yapılacak yardımlar daha etkin bir biçimde hedeflere ulaştırılabilir.

7) Salgın hastalıkların engellenmesi için derhal bir aşılama kampanyası başlatılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ile TSK koordinasyonu sağlanmalı, portatif eczaneler sağlanmalı, çevre temizlenmeli, depremzedelerin, özellikle de çocukların aşılanmaları da gerçekleştirilmelidir.

8) Kimsesiz kalan çocukların, organ mafyalarının, ya da satılmaları veya tecavüze uğramaları muhtemel olan örgütlerin (örneğin tecavüzden ceza almış olan tarikatların, kursların veya yurtların) ellerine geçmeleri engellenmelidir.

Ailelerini yitiren bebeklerin ve çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teslim edilmeleri sağlanmalıdır.

9) Altında insan kalmadığı kesin olarak saptanan enkazlar derhal kaldırılmalı, çevre temizlenmelidir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çevre temizliği yapmaya soyunduğu haberleri gelmektedir.

Bütün büyükşehir belediyeleri ve özellikle valilikler, ilgili bakanlıkların da desteğiyle, TSK ile de eşgüdüm sağlayarak enkaz ve çevre temizleme işlemine katılmalıdırlar.

10) Ulusal çapta uzmanlardan oluşan bir komite oluşturulmalı, önlemler tek merkezden öneriler halinde koordine edilmelidir.

Bütün vilayetlere, belediyelere, bakanlıklara ve özellikle MSB'ye ve TSK'ya bu komitenin önerileri anında iletilmeli, maddi ve nakdi yardımlar, bu öneriler bağlamında hem coğrafi hem de fonksiyonel olarak yönlendirilmelidir.

11) Üniversitelerin uzaktan eğitim başlatılmaları ve yurtların boşaltılmaları kararı yanlıştır.

Deprem bölgesi dışındaki üniversiteler normal eğitimlerine devam etmeli, deprem bölgelerindeki öğrencilere özel haklar tanınmalı, öğrenci yurtlarının boşaltılmaları durdurulmalıdır.

* * *

Sevgili okurlarım, ne yazık ki, deprem bölgesinde "sorumsuz yetkililer" var:

Yetkisi var, olumlu kullanmıyor; örneğin, çadır isteyen muhtarlardan AFAD'dan belge getirmesini istiyor, ama sorumlu değil!

Madenciler, TSK mensupları gibi uzmanların bilgi ve becerileri ve insan gücü bölgeye ancak iki-üç gün sonra ulaşabiliyor.

Üzgünüm!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional