Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

13 Kasım 2023

Türkiye, İktidarın Yarattığı Yargıtay'ın Anayasa Darbesi ile Meşgulken Ben Üroonkoloji Kongresi'nde 10 Kasım Sabahı, Atatürk'ü Anlattım.

Sevgili okurlarım, izleyenlerim, geçen hafta Türkiye, önce yerel Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sonra Yargıtay Ceza Dairesi'nin, en sonra da Yargıtay Başkanlığı'nın Anayasa'nın açık iki hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymaması dolayısıyla yaşanan "Anayasa'ya Darbe" krizini yaşadı.

Anayasa madde 153, son paragraf şöyle diyor:

"Anayasa mahkemesi kararları resmî gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."

Anayasa madde 158, son paragraf da şöyle diyor:

"Diğer mahkemelerle, anayasa mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, anayasa mahkemesinin kararı esas alınır."

* * *

Yargıtay'ın Anayasa'yı ihlâl etmesinden doğan "Anayasa'ya Darbe" krizi hâlâ devam ediyor.

Öyle anlaşılıyor ki, arkasında AKP/Erdoğan iktidarının bulunduğu bu kriz, aslında iktidarın hem Anayasa Mahkemesi'nin zaten kuşa çevrilmiş olan yetkilerini daha da daraltma planına ve hem de yeni Anayasa yapma çalışmalarına temel teşkil etmeye uygun bir biçimde pompalanıyor.

Bu konuda, Cumhurbaşkanı'nın mahkemeler arasındaki "hakemlik" iddiası doğru değildir:

Bu konuda hakem de Anayasa Mahkemesidir, çünkü Anayasa açıkça öyle diyor.

Cumhuriyet'te bu konuda birden çok yazı yazdım.

Daha da yazmaya devam edeceğim.

* * *

Benim açımdan geçen haftanın en önemli olayı ise Üroonkoloji Kongresi'nde verdiğim konferanstı:

9 Kasım Perşembe gecesi, TELE 1'deki "18 Dakika" programından çıktım ve doğru İstanbul Havaalanı'na gittim.

Antalya'da Kongre'nin yapılacağı otelde yatağa girdiğimde saat sabaha karşı iki buçuktu.

Tabii yorgunluktan bir türlü uyuyamadım.

Sabah 7'de uyandırılmayı rica etmiştim ama, gece de doğru dürüst uyuyamadığım için 6'da ayaktaydım; telefon çaldığında odadan çıkıp kahvaltıya indim.

Konuşmaya 8:30'da başladım; 9'u beş gece sirenler çalınca, hep birlikte saygı duruşunda bulunduk ve İstiklâl Marşı'nı söyledik.

Ben de bir iki cümle daha söyleyip, Atatürk ve Cumhuriyet konulu konferansımı bitirdim.

Katılanlar, konuşmamı, ayağa kalkarak çok uzun süre alkışladılar; buna çok sevindim.

Çünkü bu kadar eğitimli ve seçkin bir topluluğa Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i yarım saat gibi kısa bir sürede anlatmak için çok iyi hazırlanmıştım.

Daha sonra, Zülâl Kalkandelen ile birlikte yazdığımız "DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI" adlı kitabımızı imzaladım ve öğlenden sonra İstanbul'a dönerek 10 Kasım Cuma gecesi, TELE 1'deki "18 Dakika" programına katılarak hem bu Kongre serüvenimi hem de yine Atatürk'ü anlattım.

10 Kasım'da hem sabah hem de akşam Atatürk'ü anlatmak çok hoşuma gitti ama çok yoruldum.

* * *

Hekimler, özellikle de bu kongreye katılan ürologlar, onkologlar ve üroonkologlar, son derece aydın ve Cumhuriyetçi bir yaklaşıma sahipler.

Çok önemli olan bu mesleki konferanslarına beni konuşmacı olarak davet etmeleri, bu niteliklerinden kaynaklanıyordu.

Onlara Atatürk'ün Cumhuriyet Devrimi'nin insanlığın tarihsel gelişimi içindeki yerini bilimsel paradigmalarla anlatmak, sahip oldukları eğitimden dolayı çok daha kolaydı.

* * *

Kendilerini insanlığa yardıma adamış bu meslek mensuplarına yapılan haksızlık, hukuksuzluk, vefasızlık ve saygısızlıklar beni çok çok üzüyor.

"Giderlerse gitsinler" denilen "Artık doktor dövme hürriyetimiz var" diye övünülen bir toplumda, bütün engellere ve olumsuzluklara rağmen büyük bir hizmet aşkı ile fedakârca çalışan bu insanlara saygım zaten çok büyüktür.

Bir de bu Kongre'deki sevgiyi görünce, çok etkilendim ve her türlü yorgunluğum geçti gitti.

* * *

Bu Kongre'yi düzenleyen ve beni de buraya davet eden Prof. Dr. Haluk Özen'i, Prof. Dr. Güven Aslan'ı, Prof. Dr. Bülent Önal'ı, Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen'i hem çok tebrik eder, hem de kendilerine çok teşekkür ederim.

Hem genel ahlâk, hem de meslek ahlâkı bakımlarından yüksek değerlere sahip olan, Cumhuriyetçi, Atatürkçü hekimlerimizle övünüyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional