Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

22 Ağustos 2022

Sosyalist Güç Birliği'nin Bildirisi, Solda Demokrasi İttifakı İçin Umut Verdi.

Geçen hafta, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi, ortak bir bildiri yayınladılar.

Sömürüye karşı çıkan, laikliğe vurgu yapan, emperyalizm, tarikatlar ve dinci siyaset gibi tehlikelere işaret eden, bugünkü ucube "Şahsım Devleti Rejimi"ne karşı çıkan ve Demokrasi'yi savunan metin örgütler olarak değil, bireyler tarafından imzalanmıştı.

Elbette bu dört Hareket/Parti, Türkiye'deki tüm solu temsil etmiyor. Ama vurguladıkları hususlar çok önemli.

Cumhuriyet'te de fırsat bulunca bu bildiri üzerine bir irdeleme yapmak istiyorum.

* * *

Ülkemizin Geleceğine Birlikte Sahip Çıkıyoruz Başlıklı bildiri şöyle:

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ

Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyoruz.

AKP, yirmi yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet'in kazanımlarını tek tek ortadan kaldırarak tam boy piyasacı ve işbirlikçi bir siyasal İslamcı rejimi kurdu. Sermaye yanlısı uygulamalarıyla emperyalist-kapitalist sistemin ülkemiz üzerindeki boyunduruğunu güçlendirdi. Hak ve özgürlükleri tümüyle ortadan kaldırarak sürdürülen bu sömürü ve baskı düzeni ülkemizi sonu gelmez bir felakete sürükledi.

Bu durum bugün ülkenin en temel sorunu haline gelmiş, AKP'nin yarattığı bu felaketle bütünlüklü bir hesaplaşma geniş emekçi halk kesimleri için adeta bir hayat memat meselesine dönüşmüştür.

Buna karşı Millet İttifakı'nın sağ ve sermaye yanlısı karakteri ile politikalarının da ülkemizin ve halkımızın gerçek sorunlarına çözüm olamayacağı açıktır.

Bu tablo halkımız için bir çıkış yolu sunmamaktadır. Her türlü hile ve zorbalığa başvuracağı açık olan gerici iktidardan ülkemizin kurtulması ancak ilerici toplumsal kesimlerin örgütlü ve dinamik mücadelesiyle sağlanabilir.

Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP'ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz.

Biz aşağıda imzası olanlar, bu bilinçle ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere aşağıdaki temel mücadele hedefleri doğrultusunda bir araya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz:

Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden gerçekten kurtararak emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurmanın yolu da burada geçecektir.

1- Ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların, yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir kişide toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır. Emekçi halkın siyasete güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak, seçim sistemi de dâhil olmak üzere, bütünlüklü bir mekanizma kurulmalıdır.

2- İnsanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bu toplumsal ve siyasi düzeni reddediyoruz. Sermaye ve patronların zenginleştiği, emekçilerin her geçen gün yoksullaştığı kriz koşulları hızlı bir çöküşü de işaret etmektedir. Bu gidişi tersine çevirmek, sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılacağı, insanca bir yaşamın kurulacağı bir cumhuriyet için harekete geçiyoruz. Özelleştirmelere son verilmeli, peşkeş çekilmiş bütün kamu varlıkları ve sektörler kamulaştırılmalıdır. Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlar kamu hizmeti olmalı, eşit ve ücretsiz sunulmalıdır. Emperyalist tekellerin topraklarımız üzerindeki yağmasına son verilmeli, ekonomi planlama ilkesine göre yeniden tasarlanmalıdır.

3- Bağımsız ve egemen bir Türkiye için emperyalizme karşı mücadelede kararlıyız. Emperyalizmin yeni savaş cepheleri açarak coğrafyamızı yıkıma sürüklediği, savaş örgütü NATO'nun yayılmacı politikalarını en tehlikeli savaş senaryolarıyla hızlandırdığı bir dönemde yıllardır dile getirdiğimiz hedef daha da acildir: Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Ülkemizdeki yabancı üsler kapatılmalıdır.

4- Devletin tüm kademelerine ve toplumsal yaşama egemen olan tarikatlara, bilimsel düşünceyi ve tüm özgürlük alanlarını yok ederek başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm toplumu dinselleşmeyle baskı altına almaya çalışan gericiliğe karşı, laiklik için bir araya geliyoruz. Tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tasfiye edilmelidir. Eğitim birliği sağlanmalı, tarikat ve cemaat okulları ile yurtları kapatılmalıdır.

5- Yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşıtlıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyet hepimizin özlemidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için bu temel ilkeler doğrultusunda Sosyalist Güç Birliği olarak birlikte yürüyeceğiz. Yaklaşmakta olan seçimlerde de devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız.

Tüm ilericileri, sosyalistleri, komünistleri, devrimcileri, yurtsever emekçi halkımızı bu sorumluluğu paylaşmaya ve bu çağrıyı birlikte büyütmeye, Sosyalist Güç Birliği'ne çağırıyoruz."

* * *

Bu konuda Zülâl Kalkandelen'in dünkü Cumhuriyet'te yayınlanan yazısı da şöyle:

"Sosyalist Güç Birliği'nin yolu açık olsun!

Aylardır yapılan toplantılar sonuç verdi ve Sosyalist Güç Birliği, dün Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Sol Parti ve Devrim Hareketi'nin temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısıyla açıklandı.

21 Ocak'tan beri bu köşede, gericilik, yoksulluk ve yolsuzluğun şahlandığı bu dönemde, bağımsız, özgür, eşitlikçi ve laik bir ülke için güçleri birleştirme vakti olduğunu yazıyorum. Daha önce de duyurduğum gibi, antiemperyalist, kamucu ve laik bir sınıf siyasetini savunan parti ve oluşumlar bir araya geldi. Ben bu birliğin, solun etnikçi, mezhepçi, liberal ve emperyalist dayatmadan kurtulması açısından tarihi bir önem taşıdığını düşünüyorum.

Benim de ilk imzacıları arasında olduğum duyuru metninden temel noktaları, köşemin olanakları ölçüsünde vurgulamak istiyorum.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

"Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere aşağıdaki temel mücadele hedefleri doğrultusunda bir araya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz:

Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden gerçekten kurtararak emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurmanın yolu da burada geçecektir.

1- Ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların, yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir kişide toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır. Emekçi halkın siyasete güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak, seçim sistemi de dahil olmak üzere, bütünlüklü bir mekanizma kurulmalıdır.

2- İnsanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bu toplumsal ve siyasi düzeni reddediyoruz. Sermaye ve patronların zenginleştiği, emekçilerin her geçen gün yoksullaştığı kriz koşulları hızlı bir çöküşü de işaret etmektedir.

Bu gidişi tersine çevirmek, sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılacağı, insanca bir yaşamın kurulacağı bir cumhuriyet için harekete geçiyoruz. Özelleştirmelere son verilmeli, peşkeş çekilmiş bütün kamu varlıkları ve sektörler kamulaştırılmalıdır.

Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlar kamu hizmeti olmalı, eşit ve ücretsiz sunulmalıdır. Emperyalist tekellerin topraklarımız üzerindeki yağmasına son verilmeli, ekonomi planlama ilkesine göre yeniden tasarlanmalıdır.

3- Bağımsız ve egemen bir Türkiye için emperyalizme karşı mücadelede kararlıyız. Emperyalizmin yeni savaş cepheleri açarak coğrafyamızı yıkıma sürüklediği, savaş örgütü NATO'nun yayılmacı politikalarını en tehlikeli savaş senaryolarıyla hızlandırdığı bir dönemde yıllardır dile getirdiğimiz hedef daha da acildir: Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Ülkemizdeki yabancı üsler kapatılmalıdır.

4- Devletin tüm kademelerine ve toplumsal yaşama egemen olan tarikatlara, bilimsel düşünceyi ve tüm özgürlük alanlarını yok ederek başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm toplumu dinselleşmeyle baskı altına almaya çalışan gericiliğe karşı, laiklik için bir araya geliyoruz. Tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tasfiye edilmelidir. Eğitim birliği sağlanmalı, tarikat ve cemaat okulları ile yurtları kapatılmalıdır.

5- Yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşıtlıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyet hepimizin özlemidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz."

* * *

Metin yayınlandığı sırada ilan edilen imzacıların adları da şöyle:

Adnan Serdaroğlu, DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı

Ali Rıza Aydın , Hukukçu, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü

Ali Ufuk Arıkan, SoL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni

Anıl Aba, Akademisyen

Aslıhan Çakaloğlu, Hekim

Atilla Özsever, Gazeteci, Yazar

Aydemir Güler, Siyasetçi, Yazar

Aysel Tekerek, TKH Genel Başkanı

Aysun Gezen, KESK Eski Eş Başkanı

Bahadır Berdicioğlu, BES Başkanı

Barış İnce, Edebiyatçı, Yazar

Barış Terkoğlu, Gazeteci, Yazar

Barış Zeren, Akademisyen, Yazar

Bayazıt İlhan, TTB Eski Genel Başkanı

Bilgütay Hakkı Dura, Hukukçu

Burçak Özoğlu, Akademisyen, Dağcı, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi

Bülent Forta, SOL Parti PM Üyesi

Cemil Ozansü, Akademisyen, Yazar

Cengiz Kılçer, Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Edebiyatçı

Ceyda Karan, Gazeteci

Çağrı Kınıkoğlu, Sinema Yazarı, Yönetmen

Deniz Ali Gür, Akademisyen, yazar

Doç Dr. Cangül Örnek

Doç Dr. Fevziye Sayılan, Yazar

Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Akademisyen

Doç. Dr. Candan Badem

Dr. Osman Öztürk

Dr. Semiha Özalp Günal

Dr. Serdar Şahinkaya , İktisatçı, Yazar

Dr. Suat Özeren, İktisatçı, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi

Ece Ataer, Türkolog, Yazar

Ekim İsmi, Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Ekrem Ataer, Müzisyen, Yazar

Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ender Yiğit, Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı

Engin Ayça, Sinema Yönetmeni

Enver Aysever, Gazeteci, Yazar

Ercan Bölükbaşı, Devrim Hareketi MKK Üyesi

Erçin Fırat, Devrim Hareketi Sözcüsü

Erhan Nalçacı, Akademisyen, Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi

Erkin Öncan, Gazeteci

Fatih Yaşlı, Akademisyen, Yazar

Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim-Sen Eski Başkanı

Gökhan Kazbek, soL TV Genel Yayın Yönetmeni

Gülcan Altan, Müzisyen

Gülsen Tuncer, Tiyatro ve Sinema Sanatçısı

Güven Gürkan Öztan, Akademisyen

Haluk Polat, Müzisyen

İsmail Hakkı Tombul, KESK Eski Genel Başkanı

Kaya Güvenç, Eski TMMOB Genel Başkanı

Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri

Korkut Boratav, İktisatçı, Emekli Öğretim Üyesi

Kurtuluş Kılçer, TKH Merkez Komite Üyesi

Levent Karaoğlu, Fotoğrafçı

Levent Ülgen, Tiyatro Sanatçısı

Mehmet Baki Deniz, Akademisyen

Mehmet Bozkurt, Araştırmacı Tarihçi, Yazar

Mehmet Soğancı, TMMOB Eski Yönetim Kurulu Başkanı

Merdan Yanardağ, Gazeteci

Mesut Odman, Yazar

Metin Coşkun, Tiyatro Sanatçısı

Murat Beşer, Müzik Yazarı

Murat Güner, Müzisyen

Musa Özuğurlu, Gazeteci, Yazar

Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci, Yazar

Mustafa Kenan Aybastı, Yönetmen

Mustafa Ziya Ülkenciler, Sanat Yönetmeni

Nihat Behram, Şair, Yazar

Oğuz Türkyılmaz, Yazar

Oğuzhan Müftüoğlu, SOL Parti PM Üyesi

Olgu Ülkenciler, Sanatçı

Orhan Aydın, Sanatçı

Orhan Gökdemir, Gazeteci, Yazar

Ozan Çoban, Eczacı, Müzisyen

Ömer Koçağ, Ressam

Önder İşleyen, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi

Pınar İçel, SES Genel Sekreteri

Prof. Dr. Aziz Konukman , İktisatçı, Yazar

Prof. Dr. Doğan Tılıç, Gazeteci

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Akademisyen, Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Akademisyen

Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı

Prof. Dr. İzge Günal

Prof. Dr. İzzettin Önder

Prof. Dr. Meral Uysal, Akademisyen

Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Akademisyen

Prof. Dr. Necmi Erdoğan, Akademisyen

Prof. Dr. Oğuz Oyan, İktisatçı, Yazar, Dayanışma Meclisi Sözcüsü

Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Eğitimci, Yazar

Prof. Dr. Selçuk Candansayar, TAKSAV Genel Başkanı

Prof. Dr. Sinan Sönmez, İktisatçı, Yazar

Prof. Dr. Taner Timur

Selahattin Kural, Patronlarn Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü

Serpil Güvenç, Yazar

Sırrı Emrah Üçer, Akademisyen

Şevket Çavuşoğlu, FKF Genel Başkanı

Tuğrul Keskin, Şair, Yazar

Uğur Pişmanlık, Gazeteci, Yazar

Ulaş Özer, Müzisyen, Akademisyen

Umut Kuruç, İKD Genel Başkanı

Volkan Terzioğlu, Müzisyen

Zafer Köse

Zülal Kalkandelen, Gazeteci, Yazar

(Not: Bana gelen listede Profesörler, P harfine konmuştu. Aynı sırayı korudum.)


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional