Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

6 Aralık 2021

İktidarın Barolar Birliği Oyunu Tutmadı.

İktidarın kendi ahlâk kuralları olan meslek örgütlerinden hoşlanmadığı bilinen bir gerçek.

Mühendis ve mimar odalarıyla, onların oluşturduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TMMOB ve baroların oluşturduğu Türkiye Barolar Birliği, TBB iktidarın denetim altına almak istediği örgütler.

Ama bunlar Anayasal Kurum olduklarından, doğrudan denetim altına alınamıyorlar.

Fakat iktidar, doğrudan denetim altına alamadığı bu meslek kuruluşlarının yönetimlerinin oluşturulmasındaki usulleri değiştirerek onlar üzerinde etki sahibi olmak istiyor.

Bu nedenle, örneğin, avukat sayısı çok olan kentlerde birden çok baro kurulmasına karar verdi ve baroların TBB seçimlerine katılma koşullarını değiştirdi.

AKP hükümetinin avukatlık yasasına ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı, 80 baro başkanı bulundukları illerden Ankara'ya doğru "Savunma Yürüyüşü"n başlattı. Fakat yürüyüşe katılanlar Ankara'ya bile sokulmadılar.

Derken, Çoklu Baro Düzenlemesi, baro başkanlarının, binlerce avukatın itirazlarına rağmen TBMM tarafından kabul edildi.

* * *

T24 sitesindeki bilgi notuna göre yeni düzenlemeyle, 5 binden fazla avukatın bulunduğu kentlerde, 2 bin avukatın katılımıyla yeni baro kurulabilecek.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) delege yapısını değiştiren kanun, İstanbul, Ankara gibi avukat sayısının yüksek olduğu kentlerdeki baroların TBB Başkanı'nı belirlemesinin de önüne geçiyor.

Buna göre, on binlerce avukatın bulunduğu İstanbul Barosu 13, 100'ün altında avukatın bulunduğu kentlerin baroları ise 4 delegeyle TBB Genel Kurulu'nda temsil edilecek.

Baroların itirazlarına rağmen, virgül bile değiştirilmeden TBMM'de kabul edilen teklife göre, barolar yeni dönemde şöyle çalışacak:

1) Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla bir baro kurulabilecek.

Kuruluş için iki bin avukatın imzası ve dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin Türkiye Barolar Birliği'ne verilmesi yeterli olacak. Kurucular kurulu, en geç altı ay içinde kuruluşu tamamlayacak ve olağan genel kurul yapacak. Baroya kayıtlı avukat sayısı iki binin altına düşerse, TBB, o baroyu asgari sayının altı ay için sağlanması için uyaracak. Eksiklik giderilemezse baronun varlığına son verme kararı alınacak. Buraya kayıtlı avukatlar başka baroya kaydolabilecek. Tasfiye edilen baronun malvarlığı TBB'ye geçecek. Çoklu baronun bulunduğu kentlerde barolar numaralandırılacak.

2) Mevcut kayıtlı avukat sayılarına göre, şu anda 5 binden fazla avukat sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunuyor.

Bu kentlerde, birden fazla baro kurulabilecek. İstanbul ve Ankara'da sayı artabilecek. Bu durumda en kalabalık baro 1. Baro olacak, diğer barolar da buna göre numaralandırılacak.

3) Avukatlar, yeni baro kurmak için imza toplayabilecek ya da mevcut kayıtlı olduğu baroda devam edebilecek.

Yeni avukatlar da istediği baroya kaydolabilecek. Bu durumda o baroya kayıtlı bir avukatın yanında staj yapmak zorunda kalacak.

4) Kanunla, çoklu baro düzenlemesinin yanı sıra, TBB'nin delege yapısını değiştiren düzenleme de yaşama geçirildi.

Kanunun eski halinde, baroların en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasında gizli oyla seçilen ikişer delege ve baro başkanları, TBB Genel Kurulu'na katılıyor ve başkanlık seçiminde oy kullanıyordu. Delege sayısı baro başkanı ve üç delegeye çıktı. Mevcut düzenlemede, avukat sayısı yüzden fazla olan barolarda, yüzden sonraki her üç yüz üye için birer delege seçimi yapılıyordu. Teklifte, üye sayısı yüzden fazla olan barolarda her beş bin üyenin bir delege ile temsili düzenlemesi yer aldı.

5) Avukat sayısı yüksek İstanbul, Ankara, İzmir gibi baroların TBB'deki etkinliği bu delege yapısıyla azalacak.

100'den az avukatın kayıtlı olduğu baro, başkan dahil dört delegeyle temsil edilecek. 4900 avukatın kayıtlı olduğu baro da yine başkan dahil dört delegeyle temsil hakkına sahip olacak. 10 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda ise delege sayısı ancak başkan dahil 6 olabilecek. Bu durum, Anadolu'daki nüfus bakımından küçük kentlerin barolarının delegelerinin birleşerek, Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen delegelerden fazla oya sahip olması sonucunu doğuracak.

Daha önce 138 delegeyle temsil edilen İstanbul 13, 53 delegeyle temsil edilen Ankara 7, 30 delegeyle temsil edilen İzmir 5 delegeyle temsil edilebilecek. 48 üyeli Ardahan Barosu ise dört delege ile temsil edilebilecek.

6) Birden fazla baronun olduğu illerde, adli yardım büroları ve diğer kurullar, baroların üye sayısına göre eşit temsille oluşturulacak.

7) Eski düzenlemede, avukatların TBB'nin belirlediği kıyafeti kullanmak zorunda oldukları belirtiliyordu.

Kanunda ise avukatların adliyelerde cübbe giyecekleri, kılık kıyafet konusunda başka bir kurala zorlanamayacakları belirtiliyor. Ancak zaten yıllardır böyle bir zorlama ya da baroların avukatlara yönelik herhangi bir kılık kıyafet kararı bulunmuyor.

8) Baro başkanları bu düzenlemeye karşı neden günlerce yürüyüş eylemi yaptı, tek sorun baroların bölünmesi mi?

Baro başkanlarının bu eylemleri, başkanlık seçiminde kaybeden avukatlarca da desteklendi. Baroların bölünmesinin yargının siyasallaşmasına hizmet edeceği, hükümete yakın isimlerin kuracağı barolara kayıtlı avukatlara karşı karar verilmesinin mümkün olmayacağı, avukatlar üzerinde de bu barolara kayıt konusunda baskı kurulacağı savunuluyor.

Baro seçimlerinin demokratikliğine rağmen, antidemokratik seçim sistemi ve çoklu baro düzenlemesinin getirilmesiyle, baroların etkinliğinin kırıldığı iddia ediliyor.

Özetle iktidar, kendisine karşı olduklarını düşündüğü İstanbul, Ankara, İzmir barolarının TBB üzerindeki etkisini azalttı ve kendisine yakın olan avukatlara bu barolara karşı ikinci bir baro kurma olanağı tanıdı.

Ama bu olanak da işe yaramadı ve son TBB Başkanlığı seçimini, iktidarın da adayı olan mevcut başkan Metin Feyzioğlu kaybetti.

* * *

Dün Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulunda yapılan başkanlık seçimiyle sona erdi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullandı. Metin Feyzioğlu 159 oy aldı, ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan 181 oy aldı.

Böylece Sağkan, TBB'nin yeni başkanı oldu.

* * *

Haberler.com haber sitesine göre, aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan , rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.

Erinç Sağkan' dan ilk açıklamasında "Eleştiriye açık bir TBB göreceksiniz" dedi ve ekledi:

"Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır."

Böylece avukatlar, iktidarın bütün baskılarına rağmen, meslek ahlakına ve meslek örgütlerine sahip çıktıklarını göstermiş oldular.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional