Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

27 Aralık 2021

Ekonomik Soygun ve Vurgun Nasıl Unutturulur?

Hiçbir iktidar ekonomik çöküntüye karşı dayanamaz...

Mutlaka gider.

Bir ekonomik çöküntü yaratacak kadar yanlış yolda olan ve pervasız davranan baskıcı iktidarlar bu çöküntüyü onarmak yerine, daha da şiddetlendirerek sürdürür, güçlerini ve egemenliklerini, baskı ve sömürü yoluyla güçlendirmeye çalışırlar.

Bunun için de hem baskılarını arttırmak, hem de insanlara geçim sıkıntılarını unutturmak için, yabancılaştırma ve düşmanlaştırma politikalarını, özellikle tartaşmalı mukaddes kimlikler üzerinden yani dini ve milliyeti kullanarak eylemler ve söylemler biçiminde öne çıkarırlar:

Sünnilik, Alevilik, Türklük, Kürtlük, Laik bir devlette Şeriat kurallarının ekonomiye ve günlük yaşama egemen olması, insanların temel hak ve özgürkükleri, özellikle de muhalefet, medya, sosyal medya ve ifade özgürlükleri hakkında sınırlayıcı ve kısıtlayıcı eylem ve söylemler, bu konuların en önde gelenleri arasındadır.

Beklentileri insanların, çeşitli kimlikleri birbirlerine karşı düşmanlaştıran ve iktidar yandaşlarının saflarını sıkılaştıran bu tür eylem ve söylemler karşısında geçim sıkıntılarını unutmaya, başka konuları hararetle tartışmaya başlamalarıdır.

Böylece ekonomik iflasa sebep olan, halkı yoksullaştıran iktidarlar hem gündemi değiştirip, başarısızlıklarının konuşulmasını ve tartışılmasını engellemeyi, hem de kimlikler üzerinden düşmanlıkları ve anlaşmazlıkları körükleyerek, dikkatleri ekonomik sorunlardan başka yerlere çekmeyi umut ederler.

* * *

AKP Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Erdoğan "Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum... İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" dedi.

Buna karşılık bütün hayvan hakları savunucular ayaklandı ve haklı olarak bu sözleri en sert biçimde eleştirdi.

Birdenbire,gündeme, eksik hazırlandığı için eksik yasalaşan Hayvan Hakları Yasası, bu yasanın boşlukları ve sokak köpeklerinin katliamı oturdu.

O da yetmedi, İslam dininin köpekleri kötüleyen bazı söylemleri ve gelenekleri gündeme getirildi.

Böylece, hem Laik Türkiye'de yine İslam değerlerine göre yaşam tartışmaları başladı, hem de İktidarın din eksenli politikaları bir kez daha gündeme geldi...

İktidar böylece, hem düşmanlıkları körüklediğini, hem gündemi değiştirdiğini, hem ekonomik çöküntü ve geçim derdini unutturduğunu sanıyor.

Ama bu tartışmaların gündeme oturması, son derece geçici bir durum.

Çünkü alış veriş yapılan, yemek pişirilen, ocak yakılan, sofra kurulan her evde her an, bütün bu kavgalar önemlerini kaybediyor, geçim derdi bütün sorunları bastırıyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional