Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

22 Mart 2021

İktidar İstanbul Sözleşmesi'nden Ayrıldığını Twitter'da Nasıl Duyurdu?

Erdoğan/AKP iktidarı "İstanbul Sözleşmesi" denilen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshettiğini ilan etti.

Erkek şiddetinin önlenmesinde ve kadın haklarının korunmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir çekimsere karşı (ki o da sonradan yanlışlık yaptığını, müspet oy kullanmak niyetinde olduğunu belirterek oyunun düzeltilmesini istemişti) oybirliğiyle kabul edilen ve İstanbul'da imzalanan sözleşme bir yasa niteliğinde olduğu için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmesi Anayasa'ya aykırı nitelik taşıyordu.

İktidarın ve iktidarın etkisine giren güvenlik güçleriyle yargı mekanizmasının, erkek şiddetini engellemekte yetersiz kaldığı çok uzun zamandır zaten kamuoyunun gündemini işgal ediyordu.

Bir de bu Sözleşmenin feshedildiğinin ilanı bu eleştirileri hem haklı çıkardı, hem de tırmandırdı.

İnsan Hakları ve Kadın Hakları savunucuları bu geri adıma karşı büyük bir tepki gösterdiler, Türkiye'nin her yerinde kadın hakları savunucuları sokaklara döküldü.

Ben bu konuyu yarın gazetedeki yazımda da irdeleyeceğim.

Bugün burada, sadece iktidarın Twitter'da bu adımı nasıl tam ters bir mesajla duyurduğuna dikkat çekmek istiyorum!

* * *

Emre Kongar

@emrkongar

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni (İstanbul Sözleşmesi) fesheden AKP'den yorum-1.

Alıntı Tweet

Fahrettin Altun

@fahrettinaltun

Türkiye devlet görevlisi

· 20 Mar

Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir! Her zaman #GüçlüKadınGüçlüTürkiye diyeceğiz.

* * *

Emre Kongar

@emrkongar

20 Mar

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni (İstanbul Sözleşmesi) fesheden AKP'den yorum-2.

Zehra Zümrüt Selçuk

@ZehraZumrutS

  • 20 Mar

2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. #GüçlüKadınGüçlüTürkiye

* * *

Emre Kongar

@emrkongar

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni (İstanbul Sözleşmesi) fesheden AKP'den yorum-3

Alıntı Tweet

Zehra Zümrüt Selçuk

@ZehraZumrutS

  • 20 Mar

Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz. #GüçlüKadınGüçlüTürkiye

* * *

Emre Kongar

@emrkongar

20 Mar

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni (İstanbul Sözleşmesi) fesheden AKP'den yorum-4

Alıntı Tweet

Jülide Sarıeroğlu

@jsarieroglu

  • 20 Mar

Cumhurbaşkanımız liderliğinde Ak Parti iktidarlarımız döneminde kadın hakları konusuna siyaset üstü anlayışla yaklaşılmış, kadınların hayatın her alanında rol ve statülerinin yükseltilmesi, üretime ve istihdama katılımının artırılması, ailenin güçlendirilmesi için çalışılmıştır.

* * *

Emre Kongar

@emrkongar

20 Mar

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni (İstanbul Sözleşmesi) fesheden AKP'den yorum-5

Alıntı Tweet

Jülide Sarıeroğlu

@jsarieroglu

  • 20 Mar

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşılmış,mücadele kararlı şekilde sürdürülmüş, sürdürülecektir.Kadına dair her alanda bütüncül, kapsayıcı politikalar oluşturulmuş, stratejiler-eylem planları hazırlanmış, birincil-ikincil yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

* * *

Emre Kongar

@emrkongar

20 Mar

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni (İstanbul Sözleşmesi) fesheden AKP'den yorum-6

Alıntı Tweet

Jülide Sarıeroğlu

@jsarieroglu

  • 20 Mar

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın güçlü olursa kalkınma güçlü olur, kadın güçlü olursa aile güçlü olur; kadın güçlü olursa gelişme güçlü olur; kadın güçlü olursa toplum güçlü olur anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürecek; #GüçlüKadınGüçlüTürkiye demeye devam edeceğiz.

* * *

Emre Kongar

@emrkongar

20 Mar

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni (İstanbul Sözleşmesi) fesheden AKP'den yorum-7

Alıntı Tweet

Fuat Oktay

@fuatoktay

Türkiye devlet görevlisi

  • 20 Mar

Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. #GüçlüKadınGüçlüTürkiye

* * *

Emre Kongar

@emrkongar

20 Mar

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni (İstanbul Sözleşmesi) fesheden AKP'den yorum-8

Alıntı Tweet

Fuat Oktay

@fuatoktay

Türkiye devlet görevlisi

  • 20 Mar

Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur. #GüçlüKadınGüçlüTürkiye

* * *

Sevgili izleyenlerim, okurlarım, ben sadece gece ilan edilen fesih kararının, iktidar mensupları tarafından derhal nasıl tam aksi yönde sunulduğuna ilişkin sekiz örnek verdim.

Belge niteliği taşısın diye, doğrudan Twitter'de alıntıladığım (retweet ettiğim) Twitter mesajlarını aynıyla kopyalayıp yapıştırdım.

Görüldüğü gibi, iktidar, yaptığının tam tersini savunarak olayı haber veriyor.

Yarın gazetede @cumhuriyet.com.tr'de, bu konuyu daha geniş irdelemeye çalışacağım.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional