Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

20 Aralık 2021

İktidarın Hedefi Hiper Enflasyon Olabilir Ama Sonuç Stagflasyon Olmasın!

Ülkenin iç ve dış kaynaklarını, yani öz kaynaklarını ve borçlanma olanaklarını bitiren iktidar, tüm halkın ekmeğine göz dikmiş görünüyor.

İnsanların gelirlerine ve servetlerine el koymanın en kolay yolu, enflasyonla ellerindeki paraları eritmektir.

Ülkenin kaynakları bitince, sıra halkın parasına geldi herhalde.

İktidar sahiplerinin son günlerde baş döndürücü bir hızla ortaya çıkan faiz indirimi, Türk Lirası'nın değer kaybı ve fiyat artışları sarmalını, yani faiz-devalüasyon-enflasyon döngüsünü sürdüreceğine ilişkin beyanları beni kaygılandırıyor.

Öyle anlaşılıyor ki, iktidar başka kaynağı kalmadığı için son çare olarak bu yönteme başvurdu ve bu yöntem yeni kaynak da yaratamayacağı için, yönetimin maliye/ekonomi politikası aynı minval üzere devam edecek.

Herkes "İktidarın hedefi hiper enflasyon mu" diye sormaya başladı.

* * *

İktidarın akla, bilime ve geleneklere uygun davranmadığı biliniyor.

Dolayısıyla, ne yaptıklarını değerlendirmek ne de yapacaklarını kestirmek olanaklı değil.

Fakat gözlemlenen bir gerçek var:

Gerek bilgisizlik ve donanımsızlık, gerek kadrosuzluk, gerekse Hukuk Devleti'nin ve adaletin çökertilmiş olması gibi, ekonomi/maliye dışı büyük yanlışların yapılmış olması, hiper enflasyon yerine, hem fiyat artışları hem de durgunluk anlamına gelen gerçek bir felaketi, stagflasyonu haber veriyor gibi.

* * *

Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki halidir. Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılır. Paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimidir.

Stagnation (durgunluk) ise işsizliğin arttığı, talebin düştüğü, alış verişlerin durduğu, buna bağlı olarak üretimin çok çok yavaşladığı ve ekonominin büyük ölçüde daraldığı bir duruma işaret eder.

Bunun iktisat biliminde adı resesyondur:

Milli gelirin altı aydan uzun bir süreç içinde, hatta birkaç yıl art arda daralması anlamına gelir.

İşsizliğin artaması ve talebin azalması sonunda ekonomik faaliyetlerin durmasından kaynaklanır.

Aslında enflasyon ile stagnation veya daha bir ekonomi bilimi terimiyle resesyan birbirinin zıddır:

Sınırlı ve öngürülebilir bir enflasyonun ekonomiyi bir ölçüde de olsa canlandırması beklenir.

Nitekim "kalkınmanın enflsayonla finansmanı" diye ekonomik büyümenin bütün yükünü halkın, yani dar ve sabit gelirlilerin üstüne yükleyen bir model bile vardır.

İşte stagflasyon birbirine zıt olan fiyat artışları ve ekonomik hareketlilik ile işsizlik ve durgunluğun bir arada yaşanması ve enflasyona rağmen milli gelirde daralma anlamına gelen bir felakettir.

Hiçbir iktidar buna dayanamaz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 29 Ocak 2024

Valid HTML 4.01 Transitional