Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

18 Ocak 2021

Aşı ve 65 Yaş ve Üstü Nüfus Konusunda Üç Sorun, Üç Öneri.

Aşı ithalatının ve aşı yapılmasının derhal serbest bırakılması ve bundan herkesin eşit yararlanabilmesi için bağış yapılmasının ve "askıda aşı" uygulamasının teşvik edilmesi uygun olacaktır.

Çin'den COVID-19 aşısını devletin getirtmiş ve ücretsiz olarak herkese yapmaya başlamış olması olumlu bir adımdır.

Fakat önceliklerine göre belirlenen ilk sıradakilerin arkasında kalanlara aşının yetişip yetişmeyeceği, yeni partilerin ne zaman geleceği belli değildir.

Çünkü iktidar, vakit varken aşı üreticileriyle gerekli bağlantıları yapamamış, bütün nüfusa yeterli aşı arzı zamanında sağlayamamıştır.

Ancak özel kesime de ithalat izninin verildiği böyle hibrid bir arz yöntemi ile 80 milyonluk bir nüfusun çabuk aşılanması gerçekleştirilebilir.

* * *

Pandemi döneminin ikinci bir sorunu 65 yaş ve üstüne uygulanan sınırlama ve kısıtlama tedbirleridir:

Hem dışarı çıkış saatleri 10-13 olarak sınırlanmış, hem de büyük kentlerde, metro gibi kamu taşıma araçlarından yararlanmaları kısıtlanmıştır.

Bu grup koruma altına alınmak isteniyorsa, sınırlama ve kısıtlama getirerek onları eve hapsetmek değil, tam tersine, onlara özel imtiyazlar tanınarak bu koruma sağlanmalıdır.

Örneğin ABD'de bir çok yerde, süpermarketlerde, sabah 7-9 arasında sadece yaşlıların alışverişine izin verilmiştir.

Bu ve benzeri önlemlerle, yani sınırlama ve kısıtlama yoluyla değil, özel haklar ve imtiyazlar tanınarak koruma yapılmalı, yaşlı vatandaşlarımız ev hapsine mahkûm edilmemelidir.

* * *

Üçüncü bir sorun, sağlık önlemlerinin hepsinin internet ve cep telefonları üzerinden uygulamaya geçirilmiş olması ve özellikle 65 yaş ve üstü nüfusun bir kısmının bu yöntemi kullanamamasıdır.

Üniversite öğretim üyeleri tarafından yapılan bir araştırmada elde edilen veriler, bu gruba büyük bir haksızlık yapıldığını ortaya koymaktadır:

1) 65 yaş ve üstü katılımcıların %94,8 gibi büyük bir kısmının hanesinde televizyon vardır.

2) Akıllı telefona sahip olan katılımcıların oranı ise sadece %51,4'tür.

3) Ayrıca, katılımcıların sadece %51,4'ünün hanesinde masaüstü bilgisayar olduğu görülüyor.

4) Dizüstü bilgisayar sahibi olan katılımcıların oranı ise %13,3 oranında kalıyor.

5) Daha vahim bir sonuca göre, 65 Yaş ve Üstü Bireylerin %56'sının İnternet bağlantısı bulunmuyor

6) Kadın katılımcıların %42,8'inin hanesinde, erkek katılımcıların ise %39,8'inin hanesinde akıllı telefon üzerinden internet erişimi yok.

7) Araştırmaya göre katılımcılara son üç ayda internet kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda, %65'i kullanmadığını belirtiyor.

Bu veriler de açıkça, sadece cep telefonu uygulamalarıyla verilen sağlık hizmetlerinden 65 yaş ve üstü nüfusun kolaylıkla yararlanamayacağını gösteriyor.

Dolayısıyla, televizyonda ilan edilecek ilkeler çerçevesinde ev telefonu ile ulaşılabilecek önlemler devreye sokulmalıdır.

* * *

Dilerim iktidar beş maskenin dağıtımında gösterdiği beceriksizliği ve başarısızlığı, aşı konusunda da tekrarlamaz...

Ve bir an önce 65 yaş ve üstü nüfusa yapılan haksızlıklardan vaz geçilir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional