Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

4 Mayıs 2020

Koronavirüs Güncesi-8

13 Mart akşamı evcek başladığımız tam tecrit süreci ikinci ayı bitirmek üzere.

Hareketsizliğin yol açtığı kalp, damar hastalıkları, mide, bağırsak rahatsızlıkları, depresyon ve obezite, evde hapsedilen 65+ ile 20- yaş grupları için COVID-19'dan daha büyük bir tehdit oluşturmaya başladı.

Bu arada başka kentlere giriş çıkışları yasaklanan 31 kent ahalisi için alınan seyahat yasağı kararı:

Pazar gecesi biterken, yeni politika saptanamadığı ve bunun belirlenmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılacak olan bugünkü kabine toplantısı beklendiği için, İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceye kadar uzatıldı.

Bu da "Tek Kişi Rejimi"nin cilvelerinden biri:

Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan, "Bilim Kurulu" önerileri dahil, hiç bir karar alınamıyor.

COVID-19'un açığa çıkardığı siyasal gerçeklerden biri de bu:

"Tek Kişi Rejimi" iktidarın hızlı karar almasını sağlamıyor, tam tersine, uzmanlar tarafından derhal alınması gereken kararların alınmasını ve ilanını geciktiriyor.

Hatta bir takım tutum ve davranışlar için sahip olunan önyargıların kararlar alınmadan önce kamuoyuna açıklanmasına yol açarak:

Bazı bilimsel ve gerekli kararların (maskelerin, başta belediyeler olmak kaydıyla, herkes tarafından ücretsiz dağıtılmasının sağlanması, isteyenin parayla da satması gibi veya bir-iki hafta kadar süreli sokağa çıkma yasağı ilanı gibi) uygulanmasını bile engelliyor diyebiliriz.

* * *

Bu arada zaten kötü yönetimden dolayı iflas etmek üzere olan ekonominin iyice kötüye gittiğine de belirtmek gerekiyor.

Sanıyorum COVID-19 felaketinin açığa çıkararak belirginleştirdiği ve hızlandırdığı sorunlardan biri de iktidarın ekonomideki başarısızlığı.

Bu pandemi bazı sorunları belirginleştirip hızlandırırken, sınır öteki harekât gibi bazı sorunların da gündemden düşmesine yol açtı:

Örneğin, Libya'da ve Suriye'de neler olduğunu artık hiç bilmiyoruz.

Sayıları 5 milyona yaklaşan ve uluslararası tanımlara göre bir türlü hukuki statüye kavuşturulamayan üstelik de Türkiye AB arasında pazarlık konusu edilen Suriyeli "ilticacı" sorunları da gündemden düştü.

Bu arada adına "İnfaz Yasası" denilen gizil af yasası ile ayyuka çıkan haksızlık ve adaletsizlik sorunları da, tahliye edilenlerin işledikleri yeni şiddet suçları dışında, unutulmuş görünüyor

* * *

Sonuç olarak bir yandan COVID-19 salgını, öte yandan siyasal iktidarın baskı ve yanlışları, hem Türkiye'nin gündemini etkiliyor hem de ev hapsini iyice dayanılmaz hale sokuyor.

Ama yine de bu salgınla mücadelenin en iyi yolunun:

1) Her yerde herkesin maske takması...

2) 2-3 metrelik fiziksel mesafenin her koşul altında herkes tarafından korunması...

3) Olanaklı olduğu ölçüde, tam tecrit...

Olduğunu unutmamamız...

Ve uzunca bir süre buna tahammül etmeye hazır olmamız gerektiğini...

Anımsatırım!

* * *

Herkese sağlıklı ve haysiyetli günler dilerim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional