Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

26 Ağustos 2019

Mudanya'da Kitap Fuarı'nı Açmak ve Göç Sorunu ile Suriyeliler Konusunu Tartışmak.

Sevgili izleyenlerim, bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran İstiklâl Savaşı Zaferini getiren Başkomutan Muharebesinin başladığı tarih.

Bu zafer, biliyorsunuz, ülkemizi işgal eden Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri tarafından Mudanya Mütarekesi ile kabul edildi.

İşte bugün ben de bu güzel beldemizde başlayan bir Kitap Fuarı'nın öyküsünü sizinle paylaşacağım.

* * *

CHP'li Belediye Başkanları bir yandan beldelerine her türlü yerel hizmeti yaparken, öte yandan kültür ve sanat etkinlikleri ile Aydınlanma Meşalesinin ışığını bütün ülkeye yayıyorlar.

Bunun son örneklerinden biri Mudanya'da, Kitap Fuarı'nın açılışında yaşadık:

Yeniden Belediye Başkanı seçilen halkın sevgilisi Hayri Türkyılmaz'ın öncülüğünde, Mudanya Belediyesi ile Yayıncılar Kooperatifi'nin ortak girişimiyle birincisi düzenlenen kitap fuarının "Onur konuğu" olarak ben onurlandırılmıştım.

Yeni kurulan Yayıncılar Kooperatifi ile Mudanya Belediye'nin bu ortak girişimi, özellikle ekonomik krizden çok etkilenen kitap piyasasının sorunlarına eğilmek üzere örgütlenen yayıncıların çabalarını kamuoyuna duyurmak bakımından da büyük önem taşıyordu.

Açılış günü ayrıca Türkiye'nin ve Mudanya'nın önemli sorunlarından biri olan "Uluslararası Göç ve Suriyeliler" konusunda benim yönettiğim, Murat Karayalçın ve Ünal Çeviköz'ün katıldığı bir de panel düzenlenmişti.

* * *

Sevgili okurlarım, son verilen Parlamenter Demokrasinin yerel yönetimlerden başlayarak yeniden kurulması gerektiği konusundaki düşüncelerimi bilirler.

Mudanya'da yaşanan Kitap Fuarı işte tam da bu hedefe yönelik bir etkinlik olarak ortaya çıktı:

Bir yandan, yayıncıların sorunlarını sahiplenmek üzere kurulmuş bir kooperatif, öte yandan halk desteğine sahip olan başarılı bir Sosyal Demokrat Belediye Başkanı hem ülkenin hem de beldenin kültür, sanat, edebiyat ve siyaset yaşamına büyük katkıları olan bir etkinliğe imza attılar:

Yayıncılar ile Belediye arasındaki dayanışma bence bu kitap fuarının en önemli özelliklerinden biriydi.

İkinci olarak, çok önemli bir ülke sorunu olan Suriyeliler konusunun ele alınması, bu fuarın sadece kültür ve edebiyat alanında kalmadığını, Demokratik Cumhuriyet sorunları açısından yerel yönetimlerin rolünü de vurguladığını gösterdi.

Başkan Hayri Türkyılmaz, açış konuşmasında bir yandan Sosyal Demokrasinin, öte yandan Kültür ve Sanatın önemini vurgularken, yayıncılık alanındaki kooperatifleşmenin ve belediyelerin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin yaşamsal anlamına değindi.

* * *

Karayalçın ve Çeviköz'ün katıldığı panelin açış konuşmasında ben Ortadoğu Krizinin çıkmasında, İkiz Kulelere yapılan Radikal İslam saldırısına karşılık ABD'nin "Ilımlı/Amerikancı İslam" yaratmaya yönelik olan yanlışını ve ABD'nin artık terk ettiği bu yanlışa Türkiye'nin hâlâ devam ettiğini vurguladım.

Ayrıca dünyada göç üzerine kurulu olan iki ülkede, ABD'de ve Avustralya'da, en önemli ilkenin "Kuralcılık" olduğunu, bu ülkelerin, varlıklarını, gelen göçmenlerin ülke kuralarına uygun olarak toplumsallaştırılmaları ile sürdürdüklerini belirttim.

Karayalçın, İsmet İnönü'den anılarla süslediği ilginç konuşmasında Atatürk'ün dış politika ilkelerini anımsattı ve AKP döneminde bu ilkelerden nasıl sapıldığını örneklerle açıkladı.

Karşılıkla ilişkiler çerçevesinde Suriye ile temas eksenindeki çözüm önerilerini de sıraladı.

Çeviköz, istatistiklerle Suriyeliler sorununu anlattı. Çok çarpıcı rakamlar/oranlar verdi.

Tam bir dış politika uzmanı olarak, sorunun CHP olarak önerdikleri "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Örgütü" çerçevesinde nasıl ele alınması gerektiğini açıkladı.

* * *

Panel'den sonra, ben kitap imzasına başladım ve bazıları taa İstanbul'dan gelmiş olan sevgili okurlarımla kucaklaştım.

"Mudanya Birinci Kitap Fuarı"nın bir kitap fuarının çok üstünde bir anlam taşıdığını belirtmeliyim:

Bu fuar, Hayri Türkyılmaz"ın ve Yayıncılar Kooperatifinin öncülüğünde, İstiklâl Savaşı zaferinin onaylandığı mütarekenin imzalandığı Mudanyamızda, "Aydınlanma Ateşi"nin CHP'li belediyeler tarafından yeniden alevlendirildiği bir dönemin başlangıcı olarak dikkatimi çekti.

Emeği geçenleri kutluyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional