Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

23 Aralık 2019

Libya'da Macera Aramak Çok Yanlış Olur.

Demokratik rejimi tam hazmedilmemiş, tam yerleşmemiş olan ülkelerde, içerde destek kaybeden her iktidar genellikle iki farklı yola başvurma eğilimi gösterir:

Birinci eğilim temel hak ve özgürlükleri sınırlamak ve kısıtlamak yönünde ortaya çıkar.

Demokratik rejim tam yerleşmediği için iktidar, bürokrasiyi ve özellikle de medyayı ve yargıyı kontrol ederek kamuoyunu kendi lehinde koşullandırmaya ve muhalefeti sınırlamaya ve kısıtlamaya çalışır.

İkinci eğilim, dışarda macera aramak biçiminde ortaya çıkar.

Bu yolla iktidar, yitirdiği seçmen gücünü, "dış düşmana" karşı seferber ettiği şövenist milliyetçilik duyguları yoluyla telâfi etmek ister.

* * *

Üç büyük kentin belediye başkanlıklarını kaybeden Erdoğan/AKP iktidarı her iki yola birden baş vurmuş görünüyor:

Bir yandan temel hak ve özgürlükler üzerindeki baskıyı özellikle medya ve sosyal medya odaklı olarak arttırırken, öte yandan artık soğumakta olan Suriye macerası yerine Libya'da yeni bir serüvene girişmek niyetinde gibi.

Oysa Libya konusundaki çıkmazları Cumhuriyet'te Mehmet Ali Güller ve dün Orhan Bursalı çok güzel anlattılar, ben de yazdım.

* * *

Dilerim Suriye'deki yanlış politikanın bir benzeri ve hatta daha kötüsü Libya'da yaşanmaz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional