Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

3 Aralık 2018

Çukurova Eğitim Fuarı'nda Laik Eğitim Üzerine...

Çoğunluğu öğretmen olan bir dinleyici grubuyla "Laik Eğitim" konusunda sohbet ettik...

Şu sonuçlara vardık:

1) Mevcut eğitim düzeni, Türkiye'yi tarım ülkesi kabul ederek geri kalmış ülkeler düzeyinde gören bir anlayışın yarattığı tehlikelerle doludur; hem ülkenin hem çocuklarımızın geleceğini kötü anlamda ipotek etmiştir.

2) Laik eğitimin kaynağı bilim, dini eğitimin kaynağı din kitapları ve dini uygulamalardır.

3) Laik eğitim sorgulayıcı, dini eğitim dogmatiktir.

4) Laik eğitim araştırmaya, dini eğitim ezbere dayanır.

5) İyi bir eğitim yöntemi, cezalandırmadan çok ödüllendirmeye dayanmalıdır.

6) En iyi eğitim konferans şeklinde tek taraflı konuşmalarla değil, karşılıklı tartışarak yapılan eğitimdir.

7) İnsanlık, toplayıcı/avcı, din/tarım, kent/endüstri ve demokrasi/bilişim toplumları aşamalarından geçerken, aile, aşiret, din/mezhep, ırk/milliyet olarak dört kimlik kazanır, kendi seçmediği bu kimliklerin hepsini mukaddes kabul ettiği için, savaşlar genellikle bu kimlikler üzerinden yapılır.

8) Dinlerin kendi içindeki mezhepler genellikle insanlığın din/tarım toplumu dönemindeki iktidar kavgalarından kaynaklanan ayrımlardan meydana gelmiştir, aynı din içindeki mezhepler birbirlerine karşı, öteki dinlerin olduğundan daha acımasız davranırlar; ABD işgalindeki Ortadoğu'da, (Irak'ta, Suriye'de) görülen bu durum özellikle uluslararası ilişkilerde emperyalizm tarafından kullanılan bir özelliktir.

9) Türkiye, çağdaş uygarlık düzeyine ancak, ileri teknolojiye dönük, laik eğitim sayesinde ulaşabilir.

* * *

Konferanstan sonra, kitap imzası yaptım.

Katılanları bilmem ama, ben bu etkinlikten çok şey öğrenmiş ve çok şey kazanmış olarak döndüm.

Eğitim Fuarına destek olan Çukurova Belediyesini kutluyorum...

Yine bir CHP'li belediye, yine başarılı bir kültür ve eğitim etkinliği:

CHP'nin belediye başkanlıklarını kazandıkları yerler insanların demokratik olarak nefes aldıkları ilçeler olmak özelliklerine sahipler.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional