Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

3 Temmuz 2017

Kuşadası Cem Evi'nde Madımak'ı Anmak

Dün Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın desteğiyle, Kuşadası Cem Evi'nde Madımak katliamını andık.

Kuşadası Belediyesi, Eğitim-Sen Kuşadası Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi ve Alevi Kültür Derneği Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri saat 14.00'da Kuşadası Cemevi'nde düzenlenen 'Madımak' konulu panelle başladı.

Yazar Lütfiye Aydın'ın, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin ve benim konuşmacı olarak katıldığımız paneli Eğitim-Sen Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç yönetti.

Ben yaptığım konuşmada, Türkiye Cumhuriyet'nin üç dönemini anlattım:

1) Kuruluş Dönemi 1919-1946

2) Soğuk Savaş Dönemi 1946-1990

3) Küresel Dönem 1991- Günümüz

Soğuk Savaş Dönemi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafsız ve bağımsız kimliğini yitirdiğini, Soğuk Savaş'ta Batı'nın "İleri Karakolu" kimliği ile ABD'nin Dinci/Milliyetçi iedolojik bombardımanına tutulduğunu anlattım:

Sovyetler Birliği çöktükten sonraki Üçüncü Dönemin ideolojik modelini Huntington'un Uygarlıklar Çatışması modeli ile çizdiğini vurguladıktan sonra, Türkiye'nin Huntington tarafından Batı'dan koparılıp, İslam Alemi'ne geri yollanmak istendiğini, bu nedenle Siyasal İslam'ın desteklendiğini anlattım.

Huntington'un faşistçe bir yaklaşımla, ABD, Kanada, Avustralya ve Batı/Kuzey Avrupa dışındaki ülke ve uygarlıkların Batı'ya benzeyemeyeceklerini ve onu taklit bile edemeyeceklerini iddia ettiğini açıkladım.

Bu çerçevede, İslam Alemi'ne arsızca "İnsan Hakları, kadın hakları, laiklik emperyalist değerlerdir, siz kendi değerlerinize sahip çıkın" diyerek, onları azgelişmişlik kapanına mahkûm etmek istediğini belirttim.

Madımak katliamının, Türkiye'yi dinci/milliyetçi ideolojilerle, anti Komünizm çerçevesinde manipüle eden "Soğuk Savaş" dönemi kapandıktan sonra başlayan yeni "Küresel Dönemde" de, Siyasal İslam'la yönlendirmek çabalarının yeni bir ivme ile sürdürülmesini simgelediğini anlattım.

Böylece Madımak olayını, yerel, münferit bir olay olarak değil, uluslararası desteği olan, tarihsel, ideolojik bir dinci/mezhepçi yönlendirme sürekliliğinin, Siyasal İslam çizgisinde devamı olarak değerlendirdim.

* * *

Türkiye'nin bugün AKP iktidarı tarafından içine sürüklendiği siyasal/ideolojik krizin Neoemperyalizm ve Neoliberalizm ile Siyasal İslam arasındaki ilişkiler iyice irdelenmeden çözülebileceği kanısında değilim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional