Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

19 Haziran 2017

TÜRK TORAKS DERNEĞİ YAZ KAMPI

Benim de "Onursal Üyesi" olduğum Türk Toraks Derneği, 15-18 Haziran 2017 tarihleri arasında İzmir, Seferihisar'da "Sağlıklı Yaş Alma" konusunda bir yaz kampı düzenlemişti.

Dernek yönetcileri ve kamp düzenleyicileri beni de "Toplumsal Yaşlanma ve Yaşılılık Sosyolojisi" konulu bir konuşma yapmam için davet ettiler.

Gerek günlük yazılarımdan, gerekse televizyon programlarından dolayı rahat bir nefes bile alma olanağım olmadığı halde, katılanların üstün niteliklerinden dolayı böyle bir gruba hitap etme fırsatını kaçıkmak istemedim doğrusu.

Cumartesi günü, işte bu seçkin doktorlar grubuna bir konuşma yapmak ve kitap imzalamak fırsatı buldum.

(Zaten kitap imzası olmayan hiç bir konuşma davetini kabul etmiyorum:

Söz uçar yazı kalır; dinleyip beğeniyorlar, alkışlıyorlar, tatmin oluyorlar, sonra gidip unutuyorlar. Oysa öğrenmek için okumak gerek; mutlaka okumak!)

Hemen itiraf etmeliyim ki, Cuma gecesi dinlediğim "Yaşlanma ve Sinema" konusundaki görsel takdimden ve Cumartesi günü, benim ilk olan konuşmamdan sonra"Sağlık İçin İleri Yaşta 'Yaşama Biçimleri'" ve "Akıl Sağlığımı Nasıl Korurum?" başlıklarıyla sunulan bildirilerden çok yararlandım, çok şey öğrendim. "Ben, katılanlardan, onların benden öğrendiklerinden daha çok şey öğrendim" desem yalan olmaz.

Elbette, sunumlar sırasında ve sonrasında yapılan katkılar, sorular, bildirileri daha da değerli kıldılar.

Toraks uzmanı doktorların derin kültürlerinden ve espri zekalarından etkilendiğimi belirtmeliyim.

* * *

Doktorlar mühendisler gibi, doğal bilimlere dayalı eğitim almış olan meslek sahiplerine sosyolojik perspektifdan bazı sorunları ve çözüm önerilerini anlatmak daha kolay oluyor; çünkü fonksiyonel ilişki nedir biliyorlar ve eğer siz düzgün bir sebep-sonuç ilişkisine daalı fonksiyonel bir sunuş yapabiliyorsanız onu hemen anlıyorlar.

* * *

Türk Torkas Derneği'nin yönetcileri ve Yaz Kampı'nı düzenleyenler, genel kültürleri geniş, son derece birikimli, toplumsal bilinç sahibi doktorlar.

Tıp ile sosyal bilimlerin ilişkilerini kurmayı, toplumsal sorunlara eğilmeyi mesleki bir ahlâk sorumluluğu kabul ediyor ve bunu çok güzel ve etkin bir biçimde yapıyorlar.

Örneğin Soma faciasından sonra da mükemmel bir seminer düzenlemişler ve topluma hem bilimsel hem de etkili pek çok yararlı ve güncel mesaj vermişlerdi.

* * *

Yaptığım konuşmada, Toplayıcı ve Avcı Toplumdan, Din-Tarım Toplumuna, oradan Endüstri Toplumuna, en sonra da günümüzdeki Bilişim Toplumuna olan sospolojik evrimi ve bu toplumlardaki ilişkiler çerçevesinde yaş almayı ve yaşıların sorunlarını anlattım.

Çok değerli soru ve katkılarla ben de çok şey öğrendim.

Türkiye'nin dibe vurduğu bu günlerde, böyle değerli ve Demokrat doktorların da yılmadan, bıkmadan çalıştıklarını görerek, yeni umutlarla döndüm İstanbul'a!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional