Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

23 Mayıs 2016

Demokrasiye Darbe Yapılırken Erdal İnönü'yü Anımsamak!

Erdoğan liderliğindeki AKP, Tek adam Diktatörlüğüne doğru hızla gidiyor.

Son adım, Meclis'te dokunulmazlıkların kaldırılması oldu.

Anlaşılan AKP "Bir taşla iki kuş vurmaya" hazırlanıyor:

Birinci olarak, HDP Meclis dışına atılarak Kürt Sorunu'nu müzakere yolu yerine, baskıyla çözme konusunda geri dönülmez bir adım daha atılıyor.

İkinci olarak, Meclis'ten atılacak milletvekillerinin yerlerine AKP'den gelecek olanlarla, Meclis aritmetiğinin etkilenmesi planlanıyor...

Böylece Başkanlık Rejimi darbesi çok daha kolay gerçekleşebilir.

Elbette kamuoyu önünde açıklanan gerekçe birinci olay.

Meclis aritmetiği meselesi şimdilik gündemde değil.

* * *

Oysa daha 1994 yılında bu yöntem denenmiş, Kürt kökenli milletvekilleri, dokunulmazlıkları kaldırılarak hapse atılmış, sorun elbette çözülememiş ve bugünlere öyle gelinmişti.

Şimdi o sırada rahmetli Erdal İnönü'nün milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılması konusunda ne düşündüğünü anımsamanın tam zamanıdır diye düşünüyor ve TBMM Anayasa Komisyonu'nun kararına koyduğu muhalefet şerhlerinden ikisini aynen aktarıyorum.

* * *
"İlke ve pratik açılarından dokunulmazlıkların kaldırılmasının yanlış olduğuna inanıyorum.

İlke açısından:

Her zaman savunageldiğim ilke, düşünce özgürlüğünün, demokrasi ve daha genel olarak insan yaşamının temel bir niteliği olduğudur.

Bu bakımdan düşünce suçu diye bir şeyin demokrasilerde olmaması gerektiğini, zararlı fikirlerin de söylenmesinden korkulmamasını, zararlı fikirler söylenmeden, hangi fikirlerin doğru ve yararlı olduğunun anlaşılamayacağını, bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin toplumca içtenlikle benimsenemeyeceğini her zaman ve her fırsatta öne sürdüm.

Dokunulmazlıkların kaldırılması önerilen milletvekillerinin sözle ve yazıyla açıkladıkları fikirlerine hiçbir şekilde katılmıyorum.

Bu fikirler yanlıştır, zararlıdır, gerçeğe uymayan yorumlarla doludur. Ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri söyleme olanağını zorla ortadan kaldırırsak, bu fikirlerin yanlışlığını vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla kabul ettiremeyiz.

Pratik açıdan:

Hepimizin ortak amacı olan vatanın bütünlüğünü koruma davasına bu dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl katkı yapar?

Yararları mı, zararları mı daha fazla olur?

Hem kısa vadeli hem uzun vadeli bütün olası etkileri düşündüğümde zararın yarardan daha çok olacağını görüyorum.

-

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın (Refah Partisi) birçok konuşması, başta büyük Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların fikirlerine ve amaçlarına karşı bir anlayış içinde olduğunu gösteriyor.

Böyle bir anlayış benim siyasal görüşlerime taban tabana zıttır. İnanıyorum ki, toplumumuzun büyük çoğunluğunun sağlıklı değerlendirmesiyle de çelişmektedir. Ancak bu fikirlerin yanlışlığını göstermek, milletvekili dokunulmazlığını kaldırmakla olmaz.

Atatürk ve arkadaşlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri devrimlerin açtığı yolda yürüyen kuşakların yılmayan çabaları, bugün ülkemizde bütün kurum ve kurallarıyla işleyen bir çağdaş demokrasiyi hayata geçirmektedir.

Böyle bir demokrasinin temel niteliklerinden biri olan düşünce özgürlüğü, tamamıyla karşısında olduğumuz fikirlerin bile söylenmesine izin vermekle kendini gösterir.

Bu nedenle İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın dile getirdiği ters fikirler yüzünden dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı oy verdim."

* * *

HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, Erdoğan'ın tek adam yönetimini güçlendirmekten başka hiç bir işe yaramayacaktır.

Erdal İnönü'yü özlemle ve rahmetle anıyorum!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional