Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

18 Temmuz 2016

Askeri Darbe Girişimi Maskaralığı Bahane Edilerek Sivil Darbe Tırmandırılmamalı!

15 Temmuz gecesi sahnelenen maskaralık Türkiye'nin Demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçecek:

Maskaralık biçiminde de olsa, bir takım askerler, iktidara karşı bir darbe girişiminde bulunmuşlar, 161 kişi ölmüş binlerce kişi yaralanmıştır.

Bu girişimin, ordunun büyük bir kısmının darbeye karşı olmasıyla önlendiği açıktır.

Ordu hiyerarşik olarak darbeye karşı olmasaydı, eli sopalı veya silahlı sivillerin bir darbe girişimini önlemesi söz konusu olamazdı.

Yine de, meydanları dolduran halk iktidara verilen siyasal desteğin göstergesidir.

Ama medyaya yansıyan şiddet eylemleri hiç de demokratik rejimi koruyucu bir nitelik taşımamaktadır...

Aslında bu durum 15 Temmuz gecesine özgü değildir; geniş kitlelerin çok çabuk galeyana geldiği ve derhal şiddet eylemlerine kaydığı zaten bilinen gerçektir.

Bu darbe girişimi parodisi yaşanırken ve yaşandıktan hemen sonra, geniş kitlelerin meydanlara davet edilmesi, (o siviller açısından büyük riskler taşısa da) iktidarın beklenen reflekslerinden biri olarak görülebilir.

Ama bu girişim tümüyle bastırıldıktan sonra, hâlâ geniş kitlelerin sokaklara davet edilmesi, demokratik rejimin korunmasından çok, istikrarsızlığa yol açabilir; bu konuda çok dikkatli ve özenli olmak gerekmektedir.

* * *

Bu darbe girişiminde bulunan gafiller, AKP'nin ve Erdoğan'ın, Anayasa ve yasaları “bekleme odasına” alarak iyice hukuksuz bir baskı yönetimi kurmuş olmasından cesaret almış olabilirler.

Gaflet içinde oldukları husus, AKP ve Erdoğan eliyle uygulanan bu sivil darbe sürecine karşı çıkanların, evleviyetle askeri darbelere karşı olmalarıdır.

* * *

Evet bugün Türkiye'de “Ne askeri darbe ne sivil darbe, ne Askeri Cunta, ne Şeriat” diyen bilinçli bir demokratik kesim oluşmuştur.

15 Temmuz gecesi sokakları ve meydanları dolduranların daha çok AKP ve Erdoğan sempatizanı görünümlü olmaları ve şiddet eğilimleri kimseyi aldatmasın...

15 Temmuz maskaralığı ancak ve ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük kesiminin de yukardaki meşruiyetçi tutumla, “demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti rejimine” bağlılığı ile çok kısa zamanda püskürtülmüştür.

AKP'nin ve Erdoğan'ın bu gerçeği görmeleri, Türkiye'nin de kendilerinin de yararına olacaktır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional