Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

23 Kasım 2015

İslam'da Reform Olmadı Mı?

Ankara ve Paris katliamları sonrası, İslam dini, mercek altına alındı.

Sadece terör bağlamında değil, aynı zamanda siyasette kullanılma, köktendinci akımlara yataklık etme ve son olarak da, reform geçirip geçirmediğiyle ilgili olarak irdelenmeye başlandı.

Genellikle (en azından Türkiye'deki) yaygın kanı, İslam dininin, Hıristiyanlığın geçirdiği reformu geçirmemiş olduğu, laikliğe ve demokrasiye bu nedenle uygun olmadığı biçimindedir.

Ben bu kanının tümüyle yanlış olduğunu düşünüyorum.

Bu gün burada, yarın da Cumhuriyette (başka bir fevkaladelik olmazsa) bu konuda yazacağım.

* * *

İslam Dünyası'ndaki Reform Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla yaşanmıştır:

Egemenlik kaynağını dinden ya da Allah'tan değil, ulustan ya da halktan alan bir yönetimin iktidara geçmesidir dindeki en büyük reform.

Cumhuriyet'in ilanı ve onu izleyen devrimlerle, Müslüman bir toplumda ilk kez, siyaset ve kamu alanı, din egemenliğinin dışına çıkarılmıştır; Batı'nın da Reform ile başlattığı, Aydınlanma ile tamamladığı süreç de zaten budur.

* * *

Osmanlı İmparatorluğu "Endüstrileşme sürecini" kaçırdığı için, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal, toplumsal ve ekonomik dönüşüm serüveni, Batı Dünyası'ndakinden farklı bir sıra izlemiştir:

Batı'da önce Dinde Reform, sonra Aydınlanma, sonra Endüstrileşme başlamış, onu da sırasıyla, Kentleşme, Çağdaş Sınıflaşma ve Demokratikleşme takip etmiştir.

Bu değişim, Batı'da "aşağıdan yukarı" işlemiştir.

Atatürk ve İnönü bu değişimi, Batı ile aramızda oluşan açığı kapatmak için "yukardan aşağı" işletmiştir.

* * *

Yarın bu konuyu Cumhuriyet'te daha ayrıntılı olarak ele alacağım.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 20 Mayıs 2019

Valid HTML 4.01 Transitional