Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

16 Aralık 2013

İslam Ve Demokrasi Tartışması 3

İzleyenlerden gelen genel istek üzerine, İslam ve Demokrasi tartışmasına ilişkin okur mektuplarını, bazılarını kısaltarak, yayınlamaya devam ediyorum.

* * *
"Bizdeki bazı eski solcu ve sözde liberallerin bir türlü anlamadığı veya anlayamadığı, referansı islam olanların asla laiklik ve demokrasiyi içselleştiremiyeceği gerçeğidir.

Tek tanrılı semavi dinlerin tamamı doğaları gereği tartışmaya açık olmayan hükümler getirmiştir...

Demokrasiler de tam aksine sorgulayan, itiraz eden, tartışan öğelerden oluşur.

Hal böyleyken çatışmaları tabiatları gereğidir.

Sözde aydın ve liboşların bu gerçeklerden habersiz referansı İslam olan bu iktidarı demokrasi adına desteklemeleri tam bir ironidir. İ. S."

* * *

M. F. G. adlı okurum çok uzun mektuplar yazmış. Mektuplarından birinin bir kaç paragrafını aktarıyorum. İlerde belki başka alıntılar da yaparım:

"...Bu kardeşimiz 'Bir siyasi rejim/sistem hayatın belli alanlarında dini dışlıyor, işe karıştırmıyorsa müminler, inanç olarak onu benimseyemezler.' demiş.

Kanımca burada iki yanılgısı var; demokrasi bir yönetim sistemidir inanç değil...

Bu sistemi bir inanç haline dönüştürmek kanımca kendi inancı önünde karşıt bir gücü daha kolaylıkla oluşturma amacı taşımaktadır.

Bundan başka, başta sistem olarak kabul ettiği yönetim biçimini cümlesinin sonunda inanca bağlaması da kendisi ile çeliştiğini de göstermektedir.

İkincisi ise demokratik bir sistemde yasama, yürütme ve yargı ayrı ve bağımsız olup bunların her birisinin vatandaşlarının inançlarına karşı aynı mesafede ve tarafsız olması, ne tür inanç olursa olsun koruması gerekmektedir. Aksi takdirde çoğunluğun inancı azınlığın inancına galip gelir ki buna demokrasi değil, sizin de kitaplarınızda belirttiğiniz üzere "Çoğunluğun Diktatörlüğü" denir.

Laiklik işte bu koruyuculuğu yaparken aynı zamanda devlete inanç konusunda tarafsızlık kazandıran ve devlet işlerine din ya da benzer bir inanç sitemini karıştırmayan bir uygulamadır.

Bu kardeşimiz maalesef bu ülkede yaşayan birçok kişi gibi henüz demokratik laik bir hukuk devletinin ne olduğunu anlayabilmiş ve içine sindirebilmiş olarak gözükmemektedir..."

* * *

Okurlarımdan E. G. çok kısa ve çok kesin bir yargı belirtmiş:

"İslamda kesinlikle Demokrasi olmaz, olamaz.

Şayet olabilseydi binbeşyüz senede zaten olurdu.

Hicbir örneği yoktur."

* * *

Okurlarımdan A. Ö. benim yazılarımın sonunda savunduğum "Müslüman bir ülkede elbette Demokrasi olabilir" tezimin tam tersini anlamış:

"Konuyu tamamen Hayrettin Karaman üzerinden değerlendirerek, kısmen de kendi görüşünüzü ilave ederek, İslâm'ın demokrasi ile bağdaşmayacağı sonucuna varmış ve sözü bağlamışsınız.

İtirazım var!

Ben bir ilahiyatçı veya islam alimi değilim. Ancak şahsi olarak dinini doğru öğrenmeye çalışan bir vatandaş olarak,'İslâm ve Demokrasi' konularını, bir de Y.NURİ ÖZTÜRK, ABDÜLAZİZ BAYINDIR, ALİ AKIN gibi ilahiyatçı İslâm bilginlerinden okumanızı, eleştiri ve yorumlarınızı ondan sonra yapmanızı dilerdim...."

Haftaya devam edeceğim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional