Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

9 Ocak 2012

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Tutuklanması Ne Anlama Geliyor?

Orgeneral İlker Başbuğ değişik bir komutandı:

Çok okuyan, çok düşünen, derin bir kültürü olan ve göreli olarak az konuşan bir askerdi.

Özel günler ile ilgili olarak yaptığı ve küçük kitapçıklar olarak dağıtılan konuşmalarında geniş bir bilgi birikiminin ve kapsamlı çözümlemelerinin soğukkanlı ve ağır başlı havası sezilirdi.

* * *

Tutuklanması üzerine her kafadan bir ses çıkıyor...

Yorumlar, özel bilgiler, makul görüşler, aykırı sesler gırla gidiyor...

Yorumların bir bölümü AKP-Laik düzen hesaplaşmasına odaklanıyor...

Bir bölümü askerlerin depolitizasyonu üzerinden yapılıyor...

Olayı Amerika'nın GOP projesine bağlayanlar var...

AKP-Gülen Cemaati ilişkilerine göre çözümlemeler yapanlar da.

Özel yorumlar, özel bilgiler havada uçuşuyor...

AKP-Gülen Cemaati ilişkisini mercek altına yatıranlarla, ABD-AKP-Cemaat üçgeninde düşünenler hiç de az değil..

* * *

Bütün bu yorumların kimi az kimi çok bir gerçeklik payı taşıyor olabilir...

Ama ben bugün olayı iki değişik açıdan ele almak istiyorum:

Birinci açı, Başbuğ-ABD ilişkileri:

Bu açıdan bakıldığında Başbuğ ile ABD arasında bir sürtüşme olmadığı, tam tersine, gerek terörle savaş, gerekse dış politika açısından bir uyum yaşanmış olduğu söylenebilir.

Bu çerçevede bakıldığında son tutuklama olayında ABD'nin rolü ve zımni onayı pek söz konusu değil gibi görünüyor...

Ya da Amerika tavır değiştirdi!

İkinci açı, Başbuğ-AKP ilişkileri:

Başbuğ, çeşitli çevrelerce de açıkça ifade edildiği gibi, zaten AKP tarafından göreve getirilmiş bir komutandı.

Ama ortada bu gerçekten daha da önemli bir vakıa var:

Başbuğ, görev döneminde AKP ile de uyumlu bir tutum ve davranış sergilemişti.

Bu açıdan da tutuklama kararının bir AKP girişimi olup olmadığı tartışmalıdır.

Elbette akla AKP'nin de dışa vurulmamış bir olumsuz tutuma sahip olduğu veya onun da Başbuğ konusunda tutum değişikliği göstermiş olduğu geliyor.

Geriye kalıyor Gülen Cemaati:

Her ne kadar görev sırasında Başbuğ açık bir biçimde Cemaati eleştirmiş olsa da, Gülen Cemaati'nin Genelkurmay Başkanı'nı, AKP iktidarına ve ABD'ye rağmen tutuklatacak bir güce erişmiş olması pek akla yakın gelmiyor...

* * *

Olasılıklar şöyle görünüyor:

Ya AKP üçüncü olarak kazandığı seçimlerden sonra daha radikal ve köktenci bir dönüşüm projesini uygulamaya koydu...

Ya ABD bir tavır değişikliği içinde...

Veya Gülen Cemaati hem AKP'yi hem de ABD'yi etkileyecek güce erişti...

Ya da bu olasılıkların hepsi bir ölçüde, birlikte gerçekleşti!

Tabii bir ihtimal daha var:

Bu "yeni çözümlemelerin" ortaya koyduğu "yeni" olasılıkların hiç birinin önemli olmaması ve aslında olayların son 4-5 yıldır izlediği genel çizgide tırmanarak devam eden bir nitelik taşıması; yani "Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok!" durumu.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional