Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

18 Temmuz 2011

Irkları ve Milliyetleri Aşağılayarak Hiçbir Sorun Çözülemez.

Irkları ve milliyetleri aşağılayarak hiçbir sorun çözülemez...

Hele hele...

Demokratikleşme sorunu...

Kürt sorunu...

Hiç çözülemez!

* * *

PKK saldırıları ve şehit haberleri ülkeyi yine ayağa kaldırırken...

Sanki bunlar yetmiyormuş gibi Kürtler üzerinden üretilen siyasal gerilimler...

Bir caz konserinde çıkan olaylar...

Bu olaylar karşısında her iki taraftan da gelen düşüncesiz, acımasız, sert ve suçlayıcı eleştiriler:

Bu ortam içinde hiçbir sorunu müzakere etmek, hiçbir sorunu çözüme ulaştırmak olanaklı değildir.

* * *

Türkiye'nin en önemli sorunu demokratikleşme sorunudur:

Türk demokrasisi, özellikle hukuk düzeni aracılığıyla, ileri doğru değil, geriye doğru hareketlenmiştir.

Kürt sorunu ise çeşitli çözüm girişimlerine karşın, terörün önlenmesi bir yana, daha da karmaşık bir güvenlik, siyaset ve kültür sorunu olarak ortadadır.

Bu sorunu, genel demokratikleşme sorunundan ayırarak çözmek olanaksızdır.

Siyasal iktidar demokratik eğilimlerden çok, otokratik eğilimleri yansıtan bir özelliğe bürünmüştür.

Demokratikleşme veya onun bir parçası olan Kürt sorununun, uzlaşmayı önleyici otokratik bir yaklaşımla çözülmesi olanaksızdır.

* * *

Olayları, bir ırkın veya bir milliyetin çizgisine hapsetmek önümüzdeki sorunların çözümü kolaylaştırmaz, aksine, zorlaştırır.

Ama çözüm yoluna girebilmek için önce siyasal iktidarın demokratik bir yaklaşımı içselleştirmesi, sonra da bunu kamuoyu önünde uygulamaya aktarması gerekmektedir.

Unutmayalım, "Keskin sirke küpüne zarar verir!"


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional