Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

12 Eylül 2011

30 Yıl Arayla İki Darbe!

31 yıl önce bugün, 12 Eylül 1980 askeri darbesi:

1945'teki Soğuk Savaşın başlamasından beri süregelen...

1950 ile bir zirve yapan...

Sonra 1961 Anayasası ile önü kesilmek istenirken daha da güçlenen...

1975 Milliyetçi Cephe Hükümeti ile yeniden doruğa ulaşan...

Fedodal-tarım yapısından kaynaklanan ağa-şeyh önderliğindeki tarikatçılığın ve cemaatçiliğin yapısını güçlendiren, eğitimi de bunların iyice denetimine veren...

Siyasal İslamı kurumlaştıran darbe!

Günde ortalama on gencin yaşamını yitirdiği, sayısız aydınının canını alan, ülkeyi Alevi-Sünni ekseninde bölmeyi amaçlayan ama başaramayan, buna karşılık sağ-sol, ülkücü-devrimci, faşist-komünist ekseninde gençleri bölen bir kaos döneminin noktalandığı, pek çok insanın yaşamını kurtaran ama Türkiye'nin geleceğini Siyasal İslam'a ipotek eden darbe!

Yüzde 92 destekle kabul edilen ama bugün neredeyse yüzde 100 lanetlenen 1982 Anayasası...

Seçim ya da referandum sandığının hiçbir demokratik güvenceyi birlikte getirmediğinin somut kanıtı!

* * *

1 yıl önce bugün:

12 Eylül 2010 yargı referandumu:

87 yıllık demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti hedefini rafa kaldıran...

1945'te başlayan feodal-tarım kültürünün tarikatçı-cemaatçi birikimini yansıtan...

Bağımsız yargıyı tüm kurumlarıyla Siyasal İktidarın denetimine veren referandum!

Yüzde 58 ile, adaleti Siyasal İslam kökeninden gelen iktidara kurban eden referandum.

* * *

Yüzde 92'nin antidemokratik yapısının fark edilmesi ve onaylanması için otuz yıl bekledik...

Peki 58'in niteliğini anlamak için daha kaç yıl beklememiz gerekecek?

Yine de, "Yüzde 58, yüzde 92'den evladır, onun antidemokratik niteliği daha çabuk anlaşılır" diyerek teselli mi bulmalıyız yoksa!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional