Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

6 Ekim 2008

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçerde Buyurgan, Dışarıda Boynu Eğik.

Cumartesi günkü Milliyet'te Sedat Ergin'in çok önemli bir makalesi yayınlandı.

Ergin, "Erdoğan'ın sınırsız otoritesi" başlığını koyduğu makalesinde, Başbakan'ın, siyaseti çok aşan, özel, kültürel ve ailevi konulardaki buyurganlığına dikkat çekiyordu.

Başbakan'ın "Şeker Bayramı-Kurban Bayramı tartışmasını sert bir biçimde, taraf olarak gündeme getirmesini, her ailenin üç çocuk yapmasının gerekliliğini vurgulamasını, katili affetme yetkisinin pozitif hukuka aykırı olarak aileye ait olduğunu söylemesini, sık sık Kuran'dan alıntılar yapmasını, çeşitli buyurganlık örnekleri ve AB'den saptıkça dini referansları kullanmaya başlamasının belirtileri olarak sergiliyordu.

Tabii bunlara, Danıştay'ın ve AİHM'in türban kararlarından sonra "Efendi bu senin işin değil, ulemanın (din bilginlerinin) işi" demesi gibi daha pek çok örnek eklenebilir.

Ergin bu örnekleri Başbakan'ın otokratik yönetim anlayışına bağlıyor ve bunun bir nevi "hükümdarlık" olduğunu belirtiyor.

Başbakan'ın valilerden "Benim valilerim", bakanlardan "bakanlarım", istihbarat örgütlerinden "istihbarat örgütlerim" diye bahsetmesini de, "yetkilerini dev aynasında seyretmesine" bağlıyor.

Ergin'in çok isabetli bir biçimde işaret ettiği gibi, Başbakan içerde, tam bir buyurganlıkla, adeta bir hükümdar gibi esip gürlüyor.

Ama aynı üslubu dış ilişkilerde de kullandığın öne sürmek olanaklı değil.

Bugün Cumhuriyet gazetesinin başmakalesi ise "Aktütün Karakolu Gerçeği..." başlığını taşıyor.

Gazetenin imtiyaz sahibi İlhan Selçuk'un "Cumhuriyet" imzası ile yayınladığı makalenin bir bölümünde şöyle bir ifade var:

"Bir AKP iktidarı ki Ortadoğu'da Suriye ile İsrail arasında arabulucu olmaya yeltenir ve Kafkasya'daki çeşitli devletler arasındaki istikrar düzeni sağlamaya kalkışırken aklı başında olan çevrelerin tebessümlerine vesile olmakla kalmaz, Kıbrıs'ı gözden ve elden çıkarmanın eğik düzeyine girer ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Güneydoğu sınırları saldırıya uğrarken güvenliği sağlayacak iç ve dış önlemleri almaktan kaçınır."

Başyazı daha sonra şu uyarı ile devam ediyor:

"Dikkatler Aktütün Karakolu'ndan çok terörün temel üslerinin yuvalandığı, desteklendiği, beslendiği Kuzey Irak ve Irak'ı bugün elinin altında tutan Amerika üzerinde yoğunlaştırılmalı, gerçekler de apaçık söylenmelidir."

Ne yazık ki içerde esip gürleyen Başbakan, konu milli güvenliğe ve dış ilişkilere gelince birden bire celadetini kaybetmektedir.

Oysa içerde buyurgan, dışarıda boynu eğik davranması, aynı anda iki hayati sorunu birden gündeme getirmektedir:

Bir yandan içerde demokratik rejimin temelleri tehlikeye girmekte, öte yandan, dış ilişkiler açısından milli güvenlik sorunları gittikçe büyümektedir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional