Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

17 Mart 2008

Milli İrade ve Seçim ile Hukuk ve Yargı Karşı Karşıya Gelebilir mi

Demokratik sistemlerde rejimin işleyişi, yargı denetimine bağlıdır.

Gerek seçimler, gerek genel olarak siyasal ve idari eylemler ancak ve sadece demokrasilerde bağımsız yargı denetimine tabidir.

Dolayısıyla, milli irade ile hukuk ve yargı karşı karşıya gelemez.

Tam tersine, hukuk ve yargı, demokratik sistemlerde rejimin anayasal sınırlar içinde işlemesini temin etmekle yükümlüdür.

Bu nedenle de, milli iradenin ortaya çıkmasındaki ana unsur olan seçimler başta olmak üzere, tüm siyasal süreçleri yargı denetler.

Gerek parlamentoların gerekse hükümetlerin yani iktidarların bütün eylemleri yargı denetimine tabidir.

Seçilmiş olmak hiçbir makamı yargı denetiminin dışında bırakamaz, hiçbir seçim sonucu, yargı kararlarını değiştiremez.

Tam tersine, seçim sonuçları da dahil, bütün siyasal süreç ve oluşumlar yargıya bağımlıdır, ancak yargı denetimi sayesinde meşruiyet kazanırlar.

Bu durumda, yargı denetimi, hem anayasal sistemin temel ilkelerini, hem de siyasal süreçlerin anayasal sisteme uygunluğunu korur ve denetler.

Milli irade ile yargı çatışmasını savunmak, siyasetin meşruiyetini tartışmak demektir ve bütün siyasal süreçlere ve oluşumlara gölge düşürür.

Mevcut iktidarın, soğukkanlı biçimde hukuka, yargıya ve tabii en önemlisi Anayasa'ya uygun bir biçimde davranması gerekmektedir.

Yoksa sadece siyasal iktidarın meşruiyeti değil, mevcut düzenin meşruiyeti bile tartışmaya açılacaktır.

Unutulmamalıdır ki, bütün demokratik sistemlerin ve bu sistemler içindeki iktidarların meşruiyeti, yargı denetimi anlayışında yatmaktadır.

Yargı denetimine karşı çıkan politikacılar, kendi bindikleri dalı kesmek yani kendilerinin varlığını meşru kılan mekanizmaya karşı çıkmak gibi bir açmaza düşüyor olabilirler.

Herkesin çok dikkatli ve soğukkanlı olmasını gerektiren bir dönemdeyiz.

Tabii bu görev en başta da politikacılara düşmektedir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional