Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

19 Kasım 2007

DTP Kapatılmalı mı?

Bir Demokrasi'nin iyi işlemesi için başta muhalefet hakkı olmak kaydıyla tüm temel hak ve özgürlüklerin bağımsız yargı güvencesi altında olması gerekir.

Tabii "muhalefet" terimi iktidarda olmayan tüm partiler yelpazesini kapsar; eğilimi, ideolojisi, siyaseti ve kökenleri ne olursa olsun.

Öte yandan yine bir Demokrasi'nin iyi işlemesi için bu hakkın istismar edilmemesi, Demokrasi'nin öteki kurallarına uygun bir biçimde yargı denetimine tabi olması da gerekir.

DTP, bağımsız olarak seçilmiş milletvekillerinin kurduğu bir partidir.

Siyasal partiler Demokrasi'nin vazgeçilmez örgütleridir.

DTP Güneydoğu Anadolu ağırlıklı olarak, Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temsilcisi konumundadır.

Bugüne kadarki eylem ve söylemleri, bir cinayet şebekesi olan PKK ile arasında yeterince mesafe koyamadığı, terör ve cinayet şebekesi olan bu örgüt ve onun lideriyle bağımsız bir ilişki oluşturamadığı biçiminde bir izlenim doğurmuştur.

Hiç kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK cinayetlerine karşı yürüttüğü mücadelede, sadece askeri değil, siyasal, ekonomik, kültürel, yasal ve ideolojik önlemler de önemlidir.

Bebekleri ve kadınları bile gözünü kırpmadan öldüren PKK'ya karşı en etkili ideolojik, yasal ve ahlaki savunma, Türkiye Cumhuriyeti'nin ölüm cezasını uygulamadan kaldırmış olmasıdır.

Yani PKK, isyan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tereddütsüz en alçakça cinayetleri işlemekte, buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uygar ve insancıl yapısıyla ölüm cezası bile uygulamamaktadır.

Ahlaki açıdan bundan güçlü bir savunma olabilir mi.

Aynı biçimde, özellikle Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını temsil ettiğini iddia eden bir parti, DTP, Meclis'tedir.

Kendilerine bu olanağın tanınmış olduğu bir grup adına PKK'nın terör ve cinayet eylemleri ne denli geçerli olabilir?

PKK eylemlerine karşı Türk ve dünya kamuoyunda daha etkili bir savunma olabilir mi?

DTP'nin Meclis'te bulunması Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çok olumlu bir puan, PKK ile mücadelede çok değerli bir adımdır.

Tabii DTP'nin, Meclis'te PKK'nın bir uzantısı, bir sözcüsü gibi davranmaması koşuluyla.

Görüldüğü gibi sorun karmaşık ve zor bir konu.

Dilerim olaylar DTP açısından, Demokrasi çizgisinden sapmaz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional