Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

12 Kasım 2007

Prof. Mübeccel Belik Kıray'ı da yitirdik.

İnsanlık tarihinin klasik gelişme modelleri olan Tarım Devrimi-Endüstri Devrimi modellerine ek olarak, azgelişmiş ülkelerin gelişme çizgilerini incelemiş ve toplumsal bütünlüğün, hızlı gelişme ve değişme dönemlerinde bu işlevselliği koruyarak, gecekondular gibi, "Tampon mekanizmalar" ürettiği tezini toplumsal bilimlere kazandırmıştı.

İyi bir insan, değerli bir araştırmacı ve iyi bir hoca idi.

Komünist damgası yediği için çok çekmiş ama yılmamıştı.

Toplumsal bilimlerde hem kuramsal çalışmalar yapmış hem alan araştırmalarında veri toplayarak, çok değerli uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmişti.

Kuram ile uygulama arasında ilişki kurarak, Türkiye'deki büyük bir eksiği tamamlamıştı.

"Türk Toplumbilimcileri" adlı kitabımda toplumsal bilimlere yaptığı katkıları incelemiştim.

Kendisiyle çalışma şansına ve onuruna sahiptim.

Sonradan "meslektaşı" olma keyfini ve onurunu da tattım.

Türkiye, onun ölümüyle bir büyük evladını daha yitirdi.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional